Portal Oświata   


Strona główna ROZWIĄŻ TESTY Nauczyciel Rodzice Uczeń Kontakt

Forum


Linki


Ankiety

Czy juz zacząłeś się przygotowywać?
Tak
Nie
Hmm może jutro?

Test: W Biebrzańskim Parku Narodowym

Załącznik do pytań
Pytanie 1

Nie jest prawdą, że:

A: Park narodowy to obszar chroniony obejmujący wartościowe obiekty przyrodnicze.
B: Gospodarka rolna na terenie całego parku narodowego jest zabroniona.
C: Gospodarka leśna na terenie parku narodowego jest ograniczona.
D: Niektóre części parku narodowego mogą być udostępnione dla turystyki.


Pytanie 2

Na podstawie tabeli można stwierdzić, że Polska posiada:

A: większą powierzchnię obszarów chronionej przyrody niż Australia
B: mniejszą powierzchnię obszarów chronionej przyrody niż USA
C: większą powierzchnię obszarów chronionej przyrody niż Kanada
D: większą powierzchnię obszarów chronionej przyrody niż Niemcy


Pytanie 3

Biebrza płynie na obszarze objętym w plejstocenie zlodowaceniami:

A: bałtyckim i środkowopolskim
B: krakowskim i bałtyckim
C: fazy pomorskiej i stadiału Warty
D: krakowskim i środkowopolskim


Pytanie 4

Formy polodowcowe występujące na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego to:

A: moreny i kemy
B: sandry i moreny
C: pradoliny i ozy
D: moreny i ozy


Pytanie 5

Schematyczny przekrój przez pradolinę Biebrzy przedstawia rysunek:

A: A
B: B
C: C
D: D


Pytanie 6

Rzeka Ełk jest dopływem:

A: lewobrzeżnym Biebrzy
B: prawobrzeżnym Biebrzy
C: prawobrzeżnym Rospudy
D: lewobrzeżnym Rospudy


Pytanie 7

Zbudowany na początku XIX wieku Kanał Augustowski łączy system Biebrzy z systemem Czarnej Hańczy i biegnie przez Puszczę Augustowską. Został wybudowany w celu:

A: transportu surowców mineralnych
B: nawadniania pól uprawnych
C: spławu drewna
D: przewozu ludzi


Pytanie 8

Największa część Biebrzańskiego Parku Narodowego położona jest na:

A: południowy zachód od Wigierskiego Parku Narodowego
B: południowy wschód od Wigierskiego Parku Narodowego
C: południowy zachód od Grajewa
D: północny wschód od Sokółki


Pytanie 9

Załadowana tratwa o ciężarze 5000 N spłynęła rzeką Ełk z miejscowości Ostrykół do ujścia do Biebrzy. Różnica wysokości położenia tych miejsc wynosi 5 m.Energia potencjalna tratwy:

A: zmalała o 1000 J
B: wzrosła o 1000 J
C: zmalała o 25000 J
D: wzrosła o 25000 J


Pytanie 10

Po 5 godzinach spływu tratwa przebyła drogę:

A: 20 km
B: 15 km
C: 10 km
D: 5 km


Pytanie 11

Powyższy wykres przedstawia funkcję określoną wzorem:

A:
B:
C:
D:


Pytanie 12

Starorzecze w sąsiedztwie pól uprawnych szybko zarasta glonami ponieważ:

A: woda stojąca jest bogata w tlen
B: woda jest bogata w azotany i fosforany
C: podwyższona kwasowość wody sprzyja rozwojowi zwierząt i roślin
D: podwyższona zasadowość wody sprzyja rozwojowi zwierząt i roślin


Pytanie 13

Obserwując ryby w czystej wodzie mamy wrażenie, że pływają one tuż pod powierzchnią wody. W rzeczywistości pływają one głębiej. Wrażenie to spowodowane jest:

A: odbiciem światła od powierzchni wody
B: rozszczepieniem światła w wodzie
C: załamaniem światła na granicy woda powietrze
D: uginaniem się światła na granicy woda powietrze


Pytanie 14

Płynące wiosną po powierzchni Biebrzy kry lodowe nie toną, ponieważ:

A: lód jest lżejszy od wody
B: lód ma taką samą gęstość jak woda
C: lód ma mniejszą gęstość od wody
D: lód ma większą gęstość od wody


Pytanie 15

Źródła energii, które zanieczyszczają środowisko naturalne to:

A: baterie słoneczne
B: elektrownie wodne
C: elektrownie węglowe
D: elektrownie wiatrakowe


Pytanie 16

Najwyższą wartość energetyczną wykazuje:

A: torf
B: antracyt
C: węgiel brunatny
D: węgiel kamienny


Pytanie 17

Paliwem odnawialnym jest:

A: drewno
B: antracyt
C: węgiel brunatny
D: węgiel kamienny


Pytanie 18

Wskaż zdanie prawdziwe:

A: 300 kg torfu zawiera 180 kg węgla.
B: 100 kg antracytu zawiera 4 kg węgla.
C: Drewno zawiera około 60% tlenu.
D: 200 kg węgla kamiennego zawiera około 10 kg tlenu.


Pytanie 19

Podczas spalania 1 tony węgla kamiennego zawierającego 1% siarki (mat.S = 32u) , do atmosfery emitowany jest dwutlenek siarki (mcz.SO2 = 64u), w ilości:

A: 20 kg
B: 10kg
C: 32kg
D: 64kg


Memo Karty, Gimnazjum
 

Copyright © Technika