Portal Oświata   


Strona główna ROZWIĄŻ TESTY Nauczyciel Rodzice Uczeń Kontakt

Forum


Linki


Ankiety

Czy juz zacząłeś się przygotowywać?
Tak
Nie
Hmm może jutro?

Test: Informator Gimnazjalny 2003

Załącznik do pytań
Pytanie 1

Klasa I gimnazjum liczy 30 uczniów. 20% z nich to narciarze. Ilu uczniów tej klasy

A: 4
B: 5
C: 24
D: 6


Pytanie 2

Turyści po wyjściu z dworca zatrzymali się na skrzyżowaniu. Chcą dojść do schroniska. Jaką odległość muszą pokonać?

A: 100 m
B: 400 m
C: 200 m
D: 600 m


Pytanie 3

W jakim kierunku będą szli turyści do schroniska?

A: północno-wschodnim
B: północno-zachodnim
C: południowo-zachodnim
D: południowo-wschodnim


Pytanie 4

Uczniowie zaplanowali wycieczkę kolejką linową. Postanowili, że wyjadą autobusem między 800 a 1000. Andrzej miał ustalić, o której godzinie powinni wyjechać, aby na stacji kolejki nie czekać dłużej niż 10 min. Czas przejazdu autobusu wynosi 22 min. Jaką

A: 9:39
B: 8:54
C: 9:01
D: 8:14


Pytanie 5

Po wyjściu z autobusu uczniowie zobaczyli znak:Ile metrów musieli przejść do wyciągu piechotą?

A: 800 m
B: 80 m
C: 8000 m
D: 8 m


Pytanie 6

Ile kosztuje jeden wjazd z karnetem* M, a ile z karnetem D?

A: M – 26 gr, D – 40 gr
B: M – 2 zł 60 gr, D – 4 zł
C: M – 2 zł 60 gr, D – 2 zł 50 gr
D: M – 26 gr, D – 25 gr


Pytanie 7

Obliczono, jakim procentem ceny wjazdu droższego jest cena wjazdu tańszego. Który zapis jest poprawnym zaokrągleniem wyniku z dokładnością do 1%?

A: 96,2%
B: 96,1%
C: 97%
D: 96%


Pytanie 8

Jakiej temperatury mogą chłopcy spodziewać się na szczycie, wiedząc, że zmienia się ona o 0,60C na każde 100 m wysokości?

A: 0,2 C
B: –8,2 C
C: –7,3 C
D: –9,2 C


Pytanie 9

Wysokość szczytu względem dolnej stacji wynosi:

A: 1540 m
B: 840 m
C: 700 m
D: 400 m


Pytanie 10

Wybierz dla Stefka najkrótszą drogę ze schroniska do kina.

A: 1
B: 2
C: 3
D: 4


Pytanie 11

Ziarna fasoli zawierają około 21% białka. Dzienne zapotrzebowanie organizmu piętnastolatka na białko wynosi 85 g. Ile gramów fasoli dostarczy organizmowi potrzebną ilość białka?

A: 355 g
B: 500 g
C: 405 g
D: 550 g


Pytanie 12

Na oknie świetlicy schroniska zamocowano karmnik. Miał on kształt taki, jak przedstawia rysunek. Chłopcy zastanawiali się, ile wynosi suma długości listewek, z których wykonany jest szkielet tego karmnika. Podali kilka różnych odpowiedzi. Która z nich jes

A: 420 cm
B: 350 cm
C: 400 cm
D: 430 cm


Pytanie 13

Kair i St. Petersburg leżą na tym samym południku. Szerokość geograficzna Kairu to 300N, natomiast St. Petersburga 600N. Jaka jest odległość między tymi miastami, jeżeli obwód kuli ziemskiej w przybliżeniu wynosi 40 080 km? Skorzystaj z zamies

A: 3340 km
B: 3100 km
C: 4080 km
D: 4200 km


Pytanie 14

Czy w Londynie zachód słońca jest około:

A: 1 h 45 min później niż w Katowicach
B: 1 h 20 min później niż w Katowicach
C: 1 h 45 min wcześniej niż w Katowicach
D: 1 h 20 min wcześniej niż w Katowicach


Pytanie 15

W dwóch naczyniach znajdują się bezbarwne gazy: tlen i dwutlenek węgla. Którym ze sposobów można je rozpoznać?

A: Do obu naczyń należy wlać wodę z dodatkiem fenoloftaleiny – pod wpływem dwutlenku węgla fenoloftaleina zmieni swoją barwę, a pod wpływem tlenu nie.
B: Do obu naczyń należy włożyć papierek uniwersalny – pod wpływem tlenu papierek zmieni swoją barwę, a pod wpływem dwutlenku węgla nie.
C: Do obu naczyń należy wlać niewielką ilość wody wapiennej – tlen spowoduje jej zmętnienie.
D: Do obu naczyń należy włożyć żarzące się łuczywo - w tlenie zapali się ono jasnym płomieniem, a w dwutlenku węgla zgaśnie.


Pytanie 16

W górach chłopcy często widywali szałasy takie jak na rysunku. Po powrocie z zimowiska postanowili zbudować model graniastosłupa przypominającego ten szałas. Który z rysunków jest siatką tego modelu?

A: A
B: B
C: C
D: D


Pytanie 17

Woda mineralna Muszynianka zawiera w swoim składzie m. in. kationy: Na+, Mg2+ oraz aniony Cl-, SO42-. Wybierz prawidłowo napisane wzory chemiczne soli zawierających te jony.

A: MgCl2, NaSO4
B: MgSO4, MgCl
C: NaCl, MgSO4
D: NaCl, Na2SO4


Pytanie 18

Którą z wymienionych poniżej soli przedstawia model:

A: MgCl2
B: MgSO4
C: NaCl
D: Na2SO4


Pytanie 19

Wskaż dni, w których temperatura była niższa niż minus 4C.

A: poniedziałek, niedziela
B: poniedziałek, piątek, niedziela
C: piątek, niedziela
D: poniedziałek, piątek, sobota, niedziela


Pytanie 20

Podaj dzień, w którym jednocześnie temperatura wynosiła minus 4 C, a ciśnienie 1000 hPa.

A: piątek
B: poniedziałek
C: sobota
D: niedziela


Memo Karty, Gimnazjum
 

Copyright © Technika