Portal Oświata   


Strona główna ROZWIĄŻ TESTY Nauczyciel Rodzice Uczeń Kontakt

Forum


Linki


Ankiety

Czy juz zacząłeś się przygotowywać?
Tak
Nie
Hmm może jutro?

Test: Łomża III

Załącznik do pytań
Pytanie 1

Ilu harcerzy uczestniczyło w spływie?

A: 14
B: 22
C: 24
D: 26


Pytanie 2

Najliczniejszą grupę stanowili harcerze w wieku

A: 12 lat.
B: 14 lat.
C: 18 lat.
D: 22 lat.


Pytanie 3

Jaki procent wszystkich harcerzy stanowią 13-latkowie?

A: 6%
B: 25%
C: 50%
D: 20%


Pytanie 4

Jeden z uczestników spływu odczytał na etykiecie napoju, że zawiera kwas o wzorze sumarycznym H3PO4. Jego wzór strukturalny to

A: A
B: B
C: C
D: D


Pytanie 5

Zaznaczona na mapie główna rzeka płynie w kierunku

A: północno – wschodnim.
B: południowo – wschodnim.
C: północno – zachodnim.
D: południowo – zachodnim.


Pytanie 6

Różnica wysokości między źródłem a ujściem dopływu rzeki X wynosi

A: mniej niż 20 m
B: 20 m
C: 30 m
D: ponad 30 m


Pytanie 7

Trasa wędrówki z punktu A do punktu B biegnie najpierw zboczem

A: stromym w górę, następnie zboczem łagodnym w dół.
B: stromym w dół, następnie zboczem łagodnym w górę.
C: łagodnym w dół, następnie zboczem stromym w górę.
D: łagodnym w górę, następnie zboczem stromym w dół.


Pytanie 8

Długość jednego z etapów spływu na mapie w skali 1 : 50 000 wynosi 10 cm. W rzeczywistości trasa ma długość

A: 0,5 km
B: 5 km
C: 10 km
D: 50 km


Pytanie 9

Etap o długości 9 km harcerze przepłynęli w ciągu 90 minut. Średnia prędkość kajaków względem brzegu na tym odcinku wynosiła

A: 4,5 km/h
B: 6 km/h
C: 9 km/h
D: 12 km/h


Pytanie 10

Wyspa ma kształt koła o promieniu 50 m. Jaką trasę pokonują harcerze spacerując plażą dookoła wyspy?

A: 78,5 m
B: 100 m
C: 157 m
D: 314 m


Pytanie 11

Gwiazdę Północną oznaczono

A: literą A
B: literą B
C: literą C
D: literą D


Pytanie 12

W procesie przekształcania się jeziora w ekosystem lądowy można wyróżnić etapy:

A: c, b, a, d
B: b, a, c, d
C: a, d, b, c
D: d, c, b, a


Pytanie 13

Harcerze wykonali pracę o wartości

A: 10 kW
B: 10 kJ
C: 100 kJ
D: 1000 J


Pytanie 14

Jacek, za pomocą papierka uniwersalnego stwierdził, że pobrana próbka wody ma pH ≈ 4. Oznacza to, że odczyn wody jest

A: słony.
B: zasadowy.
C: obojętny.
D: kwaśny.


Pytanie 15

Toksyczność związków baru wzrasta wraz z rozpuszczalnością. Najmniej toksycznymi solami są:

A: A. Ba(NO3)2, BaCO3
B: BaSO4, BaCO3
C: BaCl2, BaSO4
D: BaCl2, Ba(NO3)2


Pytanie 16

Działka przeznaczona na pole namiotowe ma kształt prostokąta o wymiarach 120m x 200m.Jej powierzchnia w arach wynosi

A: 0,24
B: 24
C: 240
D: 2400


Pytanie 17

Harcerze zabrali na biwak n namiotów m osobowych i jeden namiot dwuosobowy. Które wyrażenie opisuje liczbę miejsc w namiotach?

A: m × n + 2
B: 2m × n
C: m + n + 2
D: (m + n) × 2


Pytanie 18

Od szczytu masztu do ziemi przymocowano linę tak jak pokazano na rysunku. Lina ma długość

A: √7m
B: 5 m
C: 7 m
D: 25 m


Pytanie 19

Na maszcie zawieszono flagę w kształcie prostokąta z naszytym trójkątem. Flaga ta posiada

A: środek symetrii.
B: jedną oś symetrii.
C: trzy osie symetrii.
D: dwie osie symetrii.


Pytanie 20

Harcerz zaczerpnął wodę z rzeki, wlał do pojemnika i czekał aż będzie klarowna. Tę metodę oczyszczania wody nazywamy

A: destylacją
B: krystalizacją.
C: sączeniem.
D: sedymentacją.


Memo Karty, Gimnazjum
 

Copyright © Technika