Portal Oświata   


Strona główna ROZWIĄŻ TESTY Nauczyciel Rodzice Uczeń Kontakt

Forum


Linki


Ankiety

Czy juz zacząłeś się przygotowywać?
Tak
Nie
Hmm może jutro?

Test: Ogólnopolski test 2003

Załącznik do pytań
Pytanie 1

Ile procent uczniów głosowało na Adama?

A: 25
B: 20
C: 10
D: 80


Pytanie 2

Jaka część uczniów głosowała na Agatę?

A: Mniej niż 1/4 ogólu
B: Mniej niż 1/3, ale więcej niż 1/4 ogólu
C: Więcej niż 1/3, ale mniej niż 2/5 ogólu
D: Więcej niż 2/5 ogólu.


Pytanie 3

1 mol to taka ilość materii, która zawiera w przybliżeniu 6·1023 (odpowiednio) atomów, cząsteczek lub jonów. Ile cząsteczek wody zawartych jest w 0,25 mola wody?

A: 1,5·1023
B: 0,5·1022
C: 1023
D: 0,25·1023


Pytanie 4

Wartościowość poszczególnych pierwiastków w tym związku jest równa:

A: Ca – VI, P – X, O – XVI
B: Ca – III, P – II, O – VIII
C: Ca – II, P – III, O – II
D: Ca – II, P – V, O – II


Pytanie 5

Wzór sumaryczny tego związku ma postać

A: Ca3(PO4)2
B: Ca3(PO5)2
C: 2 Ca3(PO4)
D: 3 Ca(PO4)2


Pytanie 6

Korzystajac z rysunku zawartego w źródle oblicz masą cząsteczkową związku chemicznego o wzorze

A: 164
B: 211
C: 350
D: 130


Pytanie 7

W szóstej sekundzie

A: oba samochody znajdowały się w tej samej odległości od skrzyżowania.
B: samochód S wyprzedził samochód F.
C: oba samochody miały takie samo przyśpieszenie.
D: oba samochody osiągnęły tą samą szybkość.


Pytanie 8

Wartość przyśpieszenia samochodu F była równa

A: 6 m/s2
B: 2,5m/s2
C: 0,4 m/s2
D: 0 m/s2


Pytanie 9

Wartość przyśpieszenia samochodu S była równa

A: 0 m/s2
B: 4 m/s2
C: 6 m/s2
D: 15 m/s2


Pytanie 10

Który odbiornik ma największy opór?

A: 1
B: 2
C: 3
D: 4


Pytanie 11

Jeśli struś ma masą 100 kg a kura masą 1 kg, to zgodnie z tabelą różnica mas ich jaj wyrażona w gramach jest równa.

A: 3
B: 96
C: 99
D: 960


Pytanie 12

Które zdanie o zależności czasu inkubacji od masy ciała ptaka jest prawdziwe?

A: Czas inkubacji jest wprost proporcjonalny do masy ciała ptaka.
B: Czas inkubacji rośnie wraz ze wzrostem masy ciała ptaka.
C: Czas inkubacji jest odwrotnie proporcjonalny do masy ciała ptaka.
D: Czas inkubacji maleje wraz ze wzrostem masy ciała ptaka.


Pytanie 13

Jajo strusia jest około 3 razy dłuższe od jaja kury. Jeśli założyć, że żółtka tych jaj mają kształt kul podobnych w skali 3 : 1, to żółtko w strusim jaju ma objętość większą niż żółtko w jaju kurzym

A: 27 razy.
B: 9 razy.
C: 6 razy.
D: 3 razy.


Pytanie 14

Który z rysunków: I, II, III czy IV przedstawia przekrój poprzeczny przez jajo kury wykonany w miejscu zaznaczonym linią P?

A: I
B: II
C: III
D: IV


Pytanie 15

Która część ziarniaka pełni podobną funkcję jak żółtko jaja?

A: Łupina.
B: Owocnia.
C: Bielmo.
D: Zarodek.


Pytanie 16

Zarodek kukurydzy znajdujacy się w ziarniaku

A: odżywia się autotroficznie, oddycha beztlenowo.
B: odżywia się kosztem bielma, oddycha tlenowo.
C: odżywia sie kosztem łupiny owocowo-nasiennej, oddycha tlenowo.
D: odżywia się kosztem bielma, oddycha beztlenowo.


Pytanie 17

Na rysunkach przedstawiono schematy czterech doświadczeń. Wybierz to doswiadczenie, z którego obserwacje pozwalają wyciągnąć wniosek o obecności węglanu wapnia w skorupce jajka.

A: I
B: II
C: III
D: IV


Pytanie 18

W tabeli przedstawiono procentowy skład powietrza wdychanego i wydychanego. Wybierz stwierdzenie objaśniające zasadność stosowania sztucznego oddychania metodą „usta – usta”.

A: Człowiek całkowicie wykorzystuje tlen zawarty w powietrzu wdychanym.
B: Człowiek nie wykorzystuje azotu zawartego w powietrzu.
C: Człowiek nie wykorzystuje całkowicie tlenu zawartego w powietrzu wdychanym.
D: Człowiek wytwarza dwutlenek węgla w swoim organizmie.


Pytanie 19

Z porównania wykresów wynika, że sprawdzian był

A: najtrudniejszy dla uczniów z IIa.
B: najtrudniejszy dla uczniów z IIb.
C: najtrudniejszy dla uczniów z IIc.
D: jednakowo trudny dla uczniów z oddziałów a, b i c.


Pytanie 20

Średni wynik uczniów z IIb jest równy 6 punktów. Ilu uczniów w tej klasie uzyskało taki

A: 0
B: 1
C: 3
D: 4


Pytanie 21

Ilu uczniów z klasy IIa otrzymało co najmniej 6 punktów?

A: 13
B: 7
C: 4
D: 3


Pytanie 22

W którym z miejsc: w Zakopanem, na szczycie Rysów, na plaży w Sopocie czy na Żuławach temperatura wrzenia wody jest najniższa?

A: W Zakopanem.
B: Na szczycie Rysów.
C: Na plaży w Sopocie.
D: Na Żuławach.


Pytanie 23

Z jakiego kierunku napływały nad Polską masy powietrza przynoszące obfite opady?

A: Północno-wschodniego.
B: Północno-zachodniego.
C: Południowo-wschodniego.
D: Południowo-zachodniego.


Pytanie 24

O godzinie 6.00 najobfitsze opady wystąpiły w

A: Łodzi i Krakowie.
B: Białymstoku i Wrocławiu.
C: Łodzi i Wrocławiu.
D: Gdańsku i Szczecinie.


Pytanie 25

Morze Bałtyckie jest słabo zasolone. Wartość zasolenia waha się od 0,2% w Zatoce Botnickiej do 1,8% u wybrzeży Danii, a średnie zasolenie Oceanu Atlantyckiego jest równe 3,4%. Która z poniższych odpowiedzi wyjaśnia tak niskie zasolen

A: Duże parowanie, wąskie połączenie z oceanem, niewielki dopływ słodkich wód.
B: Duży dopływ słodkich wód, wąskie połączenie z oceanem, niewielkie parowanie.
C: Gorący klimat, duży dopływ wód słodkich, swobodna wymiana wód z oceanem.
D: Małe parowanie, niewielki dopływ wód rzecznych, swobodna wymiana wód z oceanem.


Memo Karty, Gimnazjum
 

Copyright © Technika