Portal Oświata   


Strona główna ROZWIĄŻ TESTY Nauczyciel Rodzice Uczeń Kontakt

Forum


Linki


Ankiety

Czy juz zacząłeś się przygotowywać?
Tak
Nie
Hmm może jutro?

Test: UNIA EUROPEJSKA

Załącznik do pytań
Pytanie 1

Liczba gwiazdek na fladze Unii Europejskiej określa:

A: liczbę państw członkowskich UE
B: liczba stałych komisarzy Komisji Europejskiej
C: liczbę państw kandydujących do UE
D: liczba gwiazdek nie ma związku z liczbą państw członkowskich


Pytanie 2

Flaga którego z wymienionych państw UE jest osiowo i środkowosymetryczna:

A: Finlandia
B: Wielka Brytania
C: Niemcy
D: Włochy


Pytanie 3

Na świecie wyróżnia się pięć stref klimatycznych. Kraje UE leżą w obrębie stref:

A: zwrotnikowa, podzwrotnikowa, umiarkowana
B: okołorównikowa, zwrotnikowa, podzwrotnikowa
C: podzwrotnikowa, umiarkowana, okołobiegunowa
D: podzwrotnikowa, umiarkowana, okołorównikowa


Pytanie 4

W Warszawie (52o N, 21o E) jest godzina 13:45. Którą godzinę wskazuje w tym samym momencie zegar Big Ben w Londynie?

A: 12:21
B: 13:00
C: 12:45
D: 14:45


Pytanie 5

Mechanizm zegarowy Big Bena waży 5 ton. Wskazówka minutowa ma ok. 4,5 m długości. Jaką drogę pokonuje taka wskazówka w ciągu 0,5 godziny?

A: 9πm
B: 4,5πm
C: 9m
D: 4,5m


Pytanie 6

Anglicy słyną ze swej oryginalności. Zdjęcie obok przedstawia zabytkowy zegar w Greenwich, który ma dwudziestoczterogodzinną tarczę. Zegar ten pokazuje godzinę:

A: 12.17
B: 18.17
C: 6.06
D: 18.06


Pytanie 7

W National Gallery w Londynie sprzedawano reprodukcje obrazów. Można kupić reprodukcję obrazu wykonaną w skali 1:8. Kartka z reprodukcją obrazu ma powierzchnię mniejszą od powierzchni obrazu:

A: 8 razy
B: 16 razy
C: 32 razy
D: 64 razy


Pytanie 8

Niemcy są jednym z najbardziej zaludnionych krajów Europy. Zajmują powierzchnię 356,97 tys. km2 i liczą 84,064 mln mieszkańców. Gęstość zaludnienia w tym kraju wynosi:

A: 430 os/km2
B: 236 os/km2
C: 124 os/km2
D: 710 os/km2


Pytanie 9

Diagram przedstawia udział Niemiec w produkcji samochodów osobowych w Europie. Podaj w procentach udział Niemiec w produkcji samochodów w Europie:

A: 45 %
B: 10 %
C: 15 %
D: 12,5 %


Pytanie 10

W jakiej odległości od wysypiska można wybudować farmę, chcąc zastosować się do dyrektyw UE:

A: 700m
B: 400m
C: 300m
D: 100m


Pytanie 11

Które z odpadów nie należą do odpadów komunalnych:

A: odpady przydomowe
B: odpady kuchenne
C: zmiotki uliczne
D: odpady powstające w wyniku oczyszczania ścieków


Pytanie 12

We Francji ponad 3/4 produkcji energii elektrycznej dostarczają elektrownie atomowe. W takich elektrowniach źródłem energii jest proces rozszczepiania atomów uranu, a dokładnie jego izotopu 235U. Izotopy, to atomy danego pierwiastka, różniące s

A: liczbą protonów
B: liczbą atomową
C: liczbą neutronów
D: liczbą elektronów


Pytanie 13

Liczba elektronów w atomie izotopu tlenu 168 O:

A: 16
B: 24
C: 8
D: nie można określić


Pytanie 14

Francuska wieża Eiffla to stalowa konstrukcja. Stal jest stopem żelaza z węglem. Żelazo ulega bardzo łatwo korozji. Pokrywa się warstwą rdzy – brunatnym osadem, utworzonym przez tlenek żelaza (III) o wzorze:

A: FeO
B: Fe2O3
C: Fe3O
D: FeO3


Pytanie 15

Reakcję otrzymywania tego tlenku prawidłowo przedstawia równanie reakcji:

A: 4Fe + O2 -> Fe3O
B: 2Fe + O2 -> Fe2O3
C: 4Fe + 3O2 -> 2Fe2O3
D: 2Fe + O2 -> 2Fe2O3


Pytanie 16

Po wejściu po schodach na najwyższy poziom wieży Eiffla po pewnym czasie odczujemy ból w nogach. Związany będzie on z wytwarzaniem się w mięśniach naszych nóg:

A: kwasu mlekowego
B: kwasu mrówkowego
C: kwasu octowego
D: kwasu masłowego


Pytanie 17

Z wieży Eiffla (zdjęcie wyżej) spadł kamyk. Z poziomu usytuowanego na jakiej wysokości spadł ten kamyk, jeśli osiągnął ziemię po ok. 4,8 sekundach od chwili puszczenia. Przyjmij, że g= 10m/s2

A: 57 m
B: 115 m
C: 276 m
D: więcej niż 276 m


Pytanie 18

W którym naczyniu cisnienie wody wywierane na dno naczynia jest wieksze niz w pozostalych?

A: I
B: II
C: III
D: Jest jednakowe we wszystkich naczyniach.


Pytanie 19

Do przemywania ran używa się standardowo wody utlenionej, która jest 3 procentowym wodnym roztworem nadtlenku wodoru. Ile nadtlenku wodoru znajduje się w butelce zawierającej 125 gramów wody utlenionej ?

A: 37,5 g
B: 3,5 g
C: 3,75 g
D: 4 g


Pytanie 20

Podstawę wieży Eiffla tworzy kwadrat o polu 1,6 ha. Bok podstawy wynosi:

A: 4 ha
B: 40 m
C: 40 a
D: ok. 125 m


Pytanie 21

Wieża Eiffla rzuca cień . W tym samym czasie cień turysty o wysokości 175 cm ma długość 210 cm. Wieża Eiffla ma 300 m wysokości. Jakiej długości jest jej cień?

A: 250 m
B: 360 m
C: 335 m
D: 265 m


Pytanie 22

Swoistym tworem weneckim jest gondola służąca do przewozu osób i towarów kanałami miasta. Ile gondoli było w XVIII wieku w Wenecji, jeśli wiadomo, że ich liczba spadła o 95%, i dzisiaj jest ich ok. 600

A: ok. 630
B: ok. 1 200
C: ok. 570
D: ok. 12 000


Pytanie 23

Plac św. Marka w Wenecji ma kształt trapezu. Powierzchnia tego placu jest równa:

A: 313 m2
B: 12 075 m2
C: 16 975 m2
D: 401 800 m2


Pytanie 24

Bazylika św. Marka przy placu św. Marka w Wenecji jest zbudowana na planie krzyża greckiego, którego środek i ramiona pokryte są kopułami w kształcie półkul. Objętość takiej kopuły (rys.) wyraża się wzorem:

A: 4/3 πa3
B: 2/3 πa3
C: 4 πa3
D: 5 πa3


Pytanie 25

Przed wyjazdem do większości krajów UE trzeba się zaopatrzyć w walutę euro. Kurs kupna waluty euro jest od kursu sprzedaży waluty euro:

A: wyższy o 0,0876 zł
B: wyższy o 0,0124 zł
C: niższy o 0,0124 zł
D: niższy o 0,0876 zł


Pytanie 26

Chcąc kupić 150 euro zapłacimy za nie w banku ( według kursu zamieszczonego w tabeli):

A: 649,45 zł
B: 650,75 zł
C: 663,89 zł
D: 663,88 zł


Memo Karty, Gimnazjum
 

Copyright © Technika