Portal Oświata   


Strona główna ROZWIĄŻ TESTY Nauczyciel Rodzice Uczeń Kontakt

Forum


Linki


Ankiety

Czy juz zacząłeś się przygotowywać?
Tak
Nie
Hmm może jutro?

Test: Test ''Poznaj zainteresowania rówieśników''

Załącznik do pytań
Pytanie 1

Ilu uczniów brało udział w ankiecie?

A: 250
B: 320
C: 350
D: 370


Pytanie 2

O ilu mniej uczniów interesuje się kolarstwem niż informatyką?

A: 70
B: 110
C: 120
D: 130


Pytanie 3

Ile procent wszystkich uczniów interesuje się pływaniem?

A: 5%
B: 20%
C: 50%
D: 70%


Pytanie 4

Kolekcjonerzy znaczków
Jacek i Paweł zbierają znaczki. Jacek ma o 30 znaczków więcej niż Paweł. Razem mają 350 znaczków. Ile znaczków ma Paweł?

A: 145
B: 160
C: 190
D: 205


Pytanie 5

Paweł kupił australijski znaczek i 3 znaczki krajowe. Każdy znaczek krajowy kosztował tyle samo. Za wszystkie znaczki zapłacił 16 zł. Ile kosztował znaczek australijski, jeśli był pięciokrotnie droższy niż znaczek krajowy?

A: 4 zł
B: 10 zł
C: 12 zł
D: 13 zł


Pytanie 6

Krokodyla przedstawionego na australijskim znaczku Pawła można opisać następująco:

A: wąż, zmiennocieplny, drapieżca, jajorodny
B: gad, stałocieplny, wody ciepłe
C: drapieżca, gad, zmiennocieplny, jajorodny
D: stałocieplny, płaz, jajorodny, zęby jadowe


Pytanie 7

Znaczek z kolekcji Jacka upamiętnia wydarzenie, które miało miejsce 8 czerwca 2000 roku. Wówczas z miejscowości Yulara w środkowej Australii wyruszyła sztafeta niosąca znicz olimpijski przed olimpiadą w Sydney. W Australii było to:

A: pod koniec kalendarzowej wiosny
B: na początku kalendarzowego lata
C: pod koniec kalendarzowej jesieni
D: na początku kalendarzowej zimy


Pytanie 8

Zamieszczona obok figura ma:

A: dokładnie 4 osie symetrii i ma środek symetrii
B: co najmniej 4 osie symetrii i nie ma środka symetrii
C: dokładnie 2 osie symetrii i nie ma środka symetrii
D: dokładnie 2 osie symetrii i ma środek symetrii


Pytanie 9

Marta i Jacek, wyjeżdżając na wycieczkę rowerową, spotkali się w połowie drogi od swoich miejsc zamieszkania oddalonych o 8 km. Marta jechała ze średnią szybkością 16 km/h, a Jacek 20 km/h. Marta wyjechała z domu o godzinie 1400. O której godzinie wyjech

A: 13 53
B: 13 57
C: 14 03
D: 14 12


Pytanie 10

Marta przygotowała prowiant na wycieczkę rowerową. Pakowane przez nią produkty żywnościowe zawierają ważne dla organizmu związki chemiczne. Które z nich są dla organizmu głównie źródłem energii?

A: białka
B: cukry
C: sole mineralne
D: witaminy


Pytanie 11

Na wykresie poniżej przedstawiono zależność drogi – przebytej przez turystę poruszającego się na rowerze – od czasu.
Turysta ten poruszał się ruchem:

A: jednostajnym
B: przyspieszonym
C: opóźnionym
D: zmiennym


Pytanie 12

Podczas jazdy na rowerze pracują mięśnie stanowiące część układu ruchu człowieka. Który z mięśni przedstawionych na poniższym rysunku jest zginaczem?

A: mięsień I
B: mięsień II
C: mięsień I i II
D: żaden z nich


Pytanie 13

Na podstawie rysunku rozpoznaj drzewo obserwowane przez Jacka w trakcie przejażdżki rowerowej.

A: świerk
B: sosna
C: modrzew
D: jodła


Pytanie 14

Po całodniowej wycieczce rowerowej Marta odczuła ból w mięśniach spowodowany między innymi wytworzeniem się kwasu mlekowego. Związek ten można opisać wzorem:

A: węglowodorową
B: wodorotlenową
C: karboksylową
D: estrową


Pytanie 15

Podczas pobytu w miejscowości górskiej Adam wypożyczył narty w wypożyczalni SUPER, a Bartek w wypożyczalni EKSTRA.
Koszt wypożyczenia nart w obu firmach będzie taki sam, jeżeli chłopcy będą używać nart przez:

A: 4 godziny
B: 6 godzin
C: 8 godzin
D: 10 godzin


Pytanie 16

Długość trasy przebytej przez Adama równa jest:

A: 350(pi) m
B: 700(pi) m
C: 1400(pi) m
D: 2100(pi) m


Pytanie 17

Bartek korzysta z wyciągu narciarskiego. Ile wynosi różnica wysokości pomiędzy dolną a górną stacją tego wyciągu?

A: 1200 m
B: 1800 m
C: 2800 m
D: 3200 m


Pytanie 18

Przekrój góry (patrz mapa poziomicowa), w której wydrążono tunel, ilustruje:

A: rysunek I
B: rysunek II
C: rysunek III
D: rysunek IV


Pytanie 19

Różnica wysokości pomiędzy wjazdem do tunelu a najwyższym wzniesieniem wynosi 1800 m. Różnica temperatur wynosi średnio 0,6oC na każde 100 metrów różnicy wysokości. Ile wynosi temperatura przy wjeździe do tunelu, jeżeli na szczycie jest -10

A: około – 21oC
B: około – 6oC
C: około 1oC
D: około 6oC


Pytanie 20

Maciek wjechał na szczyt góry kolejką linową w czasie 10 minut.Z jaką średnią szybkością poruszała się ta kolejka? Wykorzystaj informacje zamieszczone na tablicy zawieszonej przed wejściem do kas.

A: 2 m/s
B: 4 m/s
C: 15 m/s
D: 150 m/s


Pytanie 21

Pasją Filipa są komputery. Filip wie, że elementarną jednostką informacji jest bit. Jeden bit informacji jest kodowany jedną z dwóch wartości 0 lub 1. Dwóm bitom odpowiadają cztery możliwości: 00, 01, 10, 11. Ile możliwości odpowiada trzem bitom?

A: 2
B: 4
C: 6
D: 8


Pytanie 22

Która z planet o masie mniejszej niż masa Ziemi ma najwięcej księżyców?

A: Mars
B: Saturn
C: Neptun
D: Pluton


Pytanie 23

Dorota stworzyła bazę danych o krajach azjatyckich. Zamieściła w niej następujące informacje na temat Mongolii:

A: prawie co drugi mieszkaniec Mongolii
B: prawie co czwarty mieszkaniec Mongolii
C: prawie co dziesiąty mieszkaniec Mongolii
D: prawie co trzysta czterdziesty mieszkaniec Mongolii


Pytanie 24

Do pracowni komputerowej zakupiono 8 nowych monitorów i 6 drukarek za łączną kwotę 9400 zł. Drukarka była o 300 zł tańsza niż monitor. Cenę monitora można obliczyć, rozwiązując równanie:

A: 8x + 6(x + 300) = 9400
B: 8x + 6(x – 300) = 9400
C: 8(x-300) + 6x = 9400
D: 8(x + 300) + 6(x-300) = 9400


Pytanie 25

Na podstawie rysunku można stwierdzić, że atom tego pierwiastka:

A: nie zawiera protonów
B: zawiera jeden neutron
C: zawiera sześć cząstek elementarnych
D: posiada trzy elektrony walencyjne


Memo Karty, Gimnazjum
 

Copyright © Technika