Portal Oświata   


Strona główna ROZWIĄŻ TESTY Nauczyciel Rodzice Uczeń Kontakt

Forum


Linki


Ankiety

Czy juz zacząłeś się przygotowywać?
Tak
Nie
Hmm może jutro?

Test: Szkoła dawna i współczesna

Załącznik do pytań
Pytanie 1

Spartanie dbali w szkołach przede wszystkim o:

A: rozwój intelektualny,
B: sprawność fizyczną,
C: sztukę wysławiania się,
D: rozwój artystyczny.


Pytanie 2

„Lakoniczna wypowiedź" to wypowiedź:

A: bogata, rozbudowana,
B: nie na temat,
C: zwięzła, rzeczowa,
D: zgodna z tematem.


Pytanie 3

„Z tarczą lub na tarczy" to:

A: synonim,
B: frazeologizm,
C: epitet,
D: porównanie.


Pytanie 4

Z jakim kręgiem kulturowym związana jest kultura Sparty:

A: rzymskim
B: egipskim
C: greckim
D: mezopotamskim


Pytanie 5

Zaznacz rodzinę wyrazu „uczyć".

A: uczony, uczynek, nauczony,
B: przekazywać, kształcić, tłumaczyć,
C: uczyć się, wkuwać, dziobać,
D: nauczyć, uczelnia, pouczający.


Pytanie 6

Sformułowanie „spartańskie wychowanie” rozumiane jest współcześnie jako wychowanie:

A: surowe
B: bezstresowe
C: liberalne
D: demokratyczne


Pytanie 7

Hellenami nazywano:

A: Rzymian
B: Greków
C: Egipcjan
D: Żydów


Pytanie 8

Najważniejsze w nauczaniu Hellenów było:

A: poznanie świata,
B: zdobycie wiadomości,
C: ćwiczenie pamięci,
D: zapamiętanie faktów.


Pytanie 9

Które powiedzenie można uznać za credo ateńskiej szkoły:

A: W zdrowym ciele, zdrowy duch.
B: Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje.
C: Bez pracy nie ma kołaczy.
D: Jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz.


Pytanie 10

Pogłębianiu wartości duchowych służyły:

A: ćwiczenia ciała,
B: zdobywanie wiedzy,
C: filozofowanie,
D: wychowywanie.


Pytanie 11

Najważniejsze we współczesnej szkole jest zdaniem autora źródła I:

A: myślenie,
B: zapamiętywanie,
C: powtarzanie,
D: analizowanie.


Pytanie 12

Uczenie się współcześnie nie może być tylko gromadzeniem wiedzy, ponieważ:

A: nie wszyscy mają prawo do nauki,
B: zasoby informacji są duże,
C: wszystkie szkoły są źle wyposażone,
D: ludzie mają coraz niższy potencjał intelektualny.


Pytanie 13

Konstytucja jest źródłem:

A: ikonograficznym,
B: epistolograficznym,
C: kronikarskim,
D: normatywnym.


Pytanie 14

Narrator w tekście :

A: wspomina
B: opisuje
C: namawia
D: perswaduje


Pytanie 15

Ojciec Marcina Borowicza brał udział w powstaniu:

A: kościuszkowskim,
B: warszawskim,
C: listopadowym,
D: styczniowym.


Pytanie 16

Antypolska polityka władz carskich w czasie zaborów to:

A: rusyfikacja,
B: germanizacja,
C: liberalizacja,
D: kolektywizacja.


Pytanie 17

Pod wpływem lektury utworów Mickiewicza Marcin Borowicz:

A: zrezygnował z nauki,
B: kształtował swój charakter,
C: uciekał z lekcji,
D: nie chciał się uczyć.


Pytanie 18

Bohater utworu opisywany jest z:

A: radością, euforią,
B: ironią, sarkazmem,
C: szacunkiem, podziwem,
D: złością, gniewem.


Pytanie 19

Nauczyciel w „szarym surducie” wymagał na lekcjach przyrody:

A: encyklopedycznej wiedzy,
B: odrabiania pracy domowej,
C: angażowania się i umiejętności,
D: dyscypliny i posłuszeństwa.


Pytanie 20

Podmiot liryczny zawdzięcza swojej szkole:

A: obszerną wiedzę przyrodniczą,
B: rozbudzanie ciekawości świata,
C: karierę zawodową,
D: znajomość definicji i praw.


Memo Karty, Gimnazjum
 

Copyright © Technika