Portal Oświata   


Strona główna ROZWIĄŻ TESTY Nauczyciel Rodzice Uczeń Kontakt

Forum


Linki


Ankiety

Czy juz zacząłeś się przygotowywać?
Tak
Nie
Hmm może jutro?

Test: Kobieta

Załącznik do pytań
Pytanie 1

Narodziny Wenus Botticellego to:

A: martwa natura,
B: pejzaż,
C: scena mitologiczna,
D: autoportret.


Pytanie 2

Narodziny Wenus to obraz o kompozycji statycznej, ale pojawiają się na nim elementy wprowadzające dynamikę. Wybierz je spośród podanych niżej:

A: fala, muszla, wiatr;
B: fale, wiatr, rozwiane włosy;
C: dłonie, muszla, spadające kwiaty;
D: drzewo, skrzydła, dłonie.


Pytanie 3

Wskaż motyw wspólny dla obrazu Narodziny Wenus i tekstu Jana Parandowskiego:

A: odwiedziny
B: pływanie
C: miłość
D: stworzenie


Pytanie 4

Dlaczego Afrodyta została na obrazie nazwana Wenus?

A: imię to jest archaizmem,
B: tej formy imienia używa się w mitologii,
C: jest to forma krótsza i łatwiejsza,
D: jest to rzymski odpowiednik imienia tej bogini.


Pytanie 5

W ostatnim zdaniu tekstu Jana Parandowskiego występują środki stylistyczne:

A: dwa porównania,
B: epitet i porównanie,
C: przenośnia i epitet,
D: dwie przenośnie.


Pytanie 6

Werset 20. źródła III świadczy o tym, że kobieta jest:

A: próżna
B: pracowita
C: miłosierna
D: rozrzutna


Pytanie 7

Wypowiedzenie z wersetu 29. jest zdaniem złożonym współrzędnie:

A: łącznym
B: rozłącznym
C: przeciwstawnym
D: wynikowym


Pytanie 8

Wskaż synonim wyrazu odziany:

A: ubrany
B: ozdobiony
C: przepasany
D: uszyty


Pytanie 9

Metafora Nie jada chleba lenistwa oznacza:

A: oszczędność
B: pracowitość
C: drobiazgowość
D: lenistwo


Pytanie 10

Bohaterka „Poematu o dzielnej niewieście” związana jest najbardziej z:

A: perłami
B: strojami
C: płótnem
D: domem


Pytanie 11

Skrót „Prz.” oznacza:

A: Księgę Przysłów,
B: Księgę Rodzaju,
C: Księgę Powtórzonego Prawa,
D: Księgę Psalmów.


Pytanie 12

Pismo Święte Nowego Testamentu kończy się:

A: genesis
B: narodzinami Chrystusa
C: apokalipsą
D: ukrzyżowaniem Chrystusa


Pytanie 13

Podmiot liryczny w wierszu „Spotkanie z matką” jest:

A: małym dzieckiem,
B: dorosłym człowiekiem,
C: nastolatkiem,
D: starcem.


Pytanie 14

Kto jest bohaterem wiersza?

A: noc
B: dziecko
C: matka
D: syn


Pytanie 15

Przyjrzyj się budowie utworu lirycznego (źródło IV) i zdecyduj, czy jest on wierszem:

A: regularnym
B: wolnym
C: białym
D: sylabicznym


Pytanie 16

Wiersz K.I. Gałczyńskiego można podzielić na dwie tematyczne części, które rozgranicza słowo „Noc”. Który z tytułów nadałbyś pierwszej części?

A: samotność
B: nostalgia
C: cierpienie
D: wspomnienie


Pytanie 17

Wyrazem bliskoznacznym do wyrazu lamentować jest:

A: żałować
B: tęsknić
C: zazdrościć
D: rozpaczać


Pytanie 18

Wyraz „dama” zaliczysz do stylu:

A: naukowego
B: literackiego
C: popularnonaukowego
D: potocznego


Pytanie 19

Które z wymienionych kobiet są postaciami historycznymi?

A: Bona, caryca Katarzyna, królowa Jadwiga,
B: Kleopatra, Nike, Wanda,
C: Janina Ochojska, Mona Lisa, Wenus,
D: Barbara Radziwiłłówna, Ofelia, Julia Kapuletti.


Pytanie 20

W jakim okresie historycznym kobiety ubierały się tak, jak na rysunku?

A: przełom X i XI wieku,
B: przełom XIV i XV wieku,
C: przełom XVIII i XIX wieku,
D: przełom XIX i XX wieku.


Memo Karty, Gimnazjum
 

Copyright © Technika