Portal Oświata   


Strona główna ROZWIĄŻ TESTY Nauczyciel Rodzice Uczeń Kontakt

Forum


Linki


Ankiety

Czy juz zacząłeś się przygotowywać?
Tak
Nie
Hmm może jutro?

Test: I śmiech niekiedy może być nauką

Załącznik do pytań
Pytanie 1

Elementem łączącym oba teksty jest

A: występowanie rozbójników.
B: zwycięstwo prawdy-cnoty.
C: wędrująca po świecie bajka.
D: zwycięstwo kłamstwa, szkaradności


Pytanie 2

Kto jest adresatem Tekstu II?

A: Każdy piszący.
B: Uczony biskup.
C: Początkujący poeta
D: Niedoświadczony władca.


Pytanie 3

Funkcja trybu rozkazującego w Tekście II polega na

A: komentowaniu czynności bajkopisarza.
B: informowaniu o czynnościach bajkopisarza.
C: podkreślaniu czynności bajkopisarza
D: stawianiu pytań dotyczących bajkopisarza.


Pytanie 4

Który wers Tekstu II oddaje treść przysłowia:„Kłamstwo ma krótkie nogi”?

A: Prawdę mówiąc rzetelną, ściśle rzeczy waży.
B: Te obrzydłe, te święte zostawiają ślady.
C: Niech się wstydzą bezbożni, niech podściwi cieszą.
D: Wyjdzie cnota na swoje i wieki zwycięża.


Pytanie 5

Środek stylistyczny „ubrana bardzo podle była” to

A: epitet
B: apostrofa
C: personifikacja
D: animizacja


Pytanie 6

Najważniejszym celem bajki jest

A: ośmieszenie
B: pouczenie
C: wzruszenie
D: rozbawienie


Pytanie 7

Anegdoty opowiadano, by

A: szydzić z różnych ludzi.
B: zyskiwać przychylność panujących.
C: wzbudzać entuzjazm słuchaczy.
D: śmiać się z ludzkich wad.


Pytanie 8

Bohaterowie anegdot są postaciami

A: legendarnymi
B: realistycznymi
C: lubianymi
D: groteskowymi


Pytanie 9

Stańczyk w pierwszym akapicie tekstu III przedstawia się jako człowiek

A: mądry
B: przezorny
C: złośliwy
D: sprawiedliwy


Pytanie 10

Który z cytatów nie jest puentą żadnej z przedstawionych anegdot?

A: Są to najprawdziwsi dworzanie i przyjaciele króla Jegomości
B: (...) ów szlachcic ma brodę siwą a głowę czarną, że więcej pracował gębą niż głową
C: Najsprawiedliwiej w świecie podzielony jest rozum
D: Nikt się dotąd na brak rozumu nie uskarżał


Pytanie 11

Błaźni na dworach europejskich pojawili się

A: w dobie krucjat
B: w połowie XVI wieku.
C: w starożytności.
D: za panowania Jagiellonów.


Pytanie 12

Błaźni – nie tylko w Polsce to tekst

A: ekspresywny
B: informacyjny
C: impresywny
D: poetycki


Pytanie 13

Zadaniem błazna nie było

A: zabawianie gości na balach i przyjęciach.
B: organizowanie spotkań towarzyskich.
C: rozśmieszanie króla i jego dworzan.
D: opowiadanie anegdot i dowcipów.


Pytanie 14

Świadkiem, jakiego ważnego wydarzenia historycznego mógł być Stańczyk?

A: Wiosny Ludów.
B: Wojny 13-letniej.
C: Hołdu pruskiego.
D: Powstania listopadowego.


Pytanie 15

Kto był pierwszym władcą z dynastii Jagiellonów? Skorzystaj z tablicy genealogicznej Jagiellonów.

A: Zygmunt Stary
B: Władysław Warneńczyk.
C: Władysław Jagiełło.
D: Kazimierz Jagiellończyk.


Pytanie 16

Które ze zdań jest najtrafniejszym komentarzem do zamieszczonego obrazu?

A: Postać na obrazie pogrążona jest w smutku i zadumie.
B: Zmęczony Stańczyk odpoczywa po hucznej zabawie.
C: Postać na obrazie podziwia swoje dłonie.
D: Stańczyk czeka na królewską koronację.


Pytanie 17

Kompozycja obrazu Jana Matejki opiera się na

A: kontraście światła i cienia.
B: elementach dynamicznych.
C: uproszczeniu kształtu.
D: deformacji postaci


Pytanie 18

Wyrażenia i zwroty z wyrazem „żart” znajdziesz w słowniku

A: wyrazów bliskoznacznych.
B: terminów literackich.
C: frazeologicznym.
D: antonimów.


Pytanie 19

Które ze stwierdzeń jest prawdziwe w odniesieniu do Tekstu I?

A: Błaźni przybierali zabawne figury
B: Błaźni to nie wymysł polskich królów.
C: Błazna wszyscy słuchają, lecz go za przyjaciela nie mają.
D: Błaźni zamiast zabawiać mówili prawdę nie zawsze pożądaną


Pytanie 20

Wypowiedzenie:„Błazna wszyscy słuchają, lecz go za przyjaciela nie mają” to

A: równoważnik zdania.
B: zdanie pojedyncze rozwinięte.
C: zdanie złożone współrzędnie, przeciwstawne.
D: zdanie złożone z podrzędnym przydawkowym.


Memo Karty, Gimnazjum
 

Copyright © Technika