Portal Oświata   


Strona główna ROZWIĄŻ TESTY Nauczyciel Rodzice Uczeń Kontakt

Forum


Linki


Ankiety

Czy juz zacząłeś się przygotowywać?
Tak
Nie
Hmm może jutro?

Test: Próba 2002

Załącznik do pytań
Pytanie 1

Postacie na obrazie:

A: witają się,
B: odpoczywają,
C: handlują,
D: rozstają się.


Pytanie 2

Centralna postać obrazu jest wyróżniona:

A: oświetleniem przez słońce
B: ujęciem z profilu
C: ustawieniem tyłem do morza,
D: marynarskim strojem.


Pytanie 3

Z obrazu można wyczytać, że realizacji marzeń wędrowca posłuży:

A: statek
B: skała
C: łódka
D: drzewo


Pytanie 4

Otwarta przestrzeń morza zapewne jest dla wędrowca zapowiedzią:

A: pełnego bezpieczeństwa
B: dalekiej podróży
C: udanego połowu
D: pewnego sukcesu


Pytanie 5

Osoba wypowiadająca się w wierszu wyraża:

A: fascynację podniebnym szybowaniem
B: strach przed żywiołem
C: zachwyt żeglugą,
D: oczarowanie pięknem morza


Pytanie 6

Doznania osoby mówiącej w wierszu wyrażone są za pomocą:

A: wtrąceń
B: wykrzyknień
C: zdań podrzędnie złożonych
D: zdań współrzędnie złożonych


Pytanie 7

W którym cytacie pojawia się szyk przestawny wyrazów?

A: „Mimowolny krzyk łączę z wesołym orszakiem”.
B: „Wyciągam ręce, padam na piersi okrętu”.
C: „Lekko mi! rzeźwo! lubo! wiem, co to być ptakiem”.
D: „Zdaje się, że pierś moja do pędu go nagli”.


Pytanie 8

Nagromadzenie czasowników służy:

A: unieruchomieniu obrazu,
B: uplastycznieniu opisu,
C: dynamizacji zdarzenia,
D: udźwiękowieniu opisu


Pytanie 9

Wiersz Mickiewicza może być dla obrazu „Marzenia wędrowca”:

A: objaśnieniem,
B: rozwinięciem,
C: podsumowaniem,
D: streszczeniem.


Pytanie 10

Hiszpania i Portugalia rozpoczęły epokę wielkich wypraw, ponieważ:

A: Chciały zapanować na morzach i oceanach
B: Sprzeciwiały się Kościołowi.
C: Szukały sprzymierzeńców za oceanem.
D: Przygotowywały się do wojny.


Pytanie 11

Określenie „nieznane cywilizacje” odnosi się do:

A: Egipcjan
B: Fenicjan
C: Babilończyków
D: Indian


Pytanie 12

Wyprawa Magellana miała wielkie znaczenie, ponieważ:

A: Potwierdziła odkrycia wikingów
B: Wytyczyła nowy szlak handlowy
C: Potwierdziła kulistość Ziemi.
D: Doprowadziła do odkrycia Ameryki Południowej.


Pytanie 13

Ziemniaki mogły pojawić się już na dworze:

A: Bolesława Chrobrego
B: Jana III Sobieskiego
C: Kazimierza Wielkiego
D: Bolesława Krzywoustego


Pytanie 14

Utwory, o których mowa w ostatnim akapicie tekstu I, to powieści:

A: podróżnicze,
B: psychologiczne,
C: historyczne,
D: obyczajowe.


Pytanie 15

...Leif Eriksson, opuściwszy zielone brzegi Grenlandii, dotarł do północnych obszarów Ameryki. W wypowiedzeniu użyto dwóch przecinków, by wydzielić:

A: trzy zdania współrzędne
B: jednorodne części zdania
C: zdanie nadrzędne spośród podrzędnych
D: imiesłowowy równoważnik zdania


Pytanie 16

Który związek wyrazowy ma przenośne znaczenie?

A: bujanie w obłokach
B: nieznane cywilizacje,
C: niepoprawni marzyciele,
D: zielone brzegi Grenlandii.


Pytanie 17

Główne przesłanie tekstu II zawiera się w stwierdzeniu:

A: Nie należy przeceniać swoich możliwości
B: W życiu liczy się głównie przyjaźń
C: Można urzeczywistnić swoje najśmielsze marzenia.
D: Nikt nie powinien być nigdy samotny.


Pytanie 18

Wyrażenie "laur zwycięzcy" przywołuje tradycję czasów:

A: wczesnego średniowiecza,
B: starożytnych,
C: schyłku średniowiecza
D: renesansu.


Pytanie 19

Zamieszczona w "Źródle V" notatka z encyklopedii różni się od tekstu Żukrowskiego tym, że:

A: Zachęca do odbywania dalekich podróży.
B: Komentuje postawę żeglarza - samotnika.
C: Informuje o trasie wyprawy „Opty”.
D: Wyjaśnia motywy postępowania Teligi.


Pytanie 20

Który z cytatów może być metaforycznym komentarzem do mapy?

A: We własnym życiu spełniał wielkie pragnienie – samotny rejs dookoła świata”.
B: „Ale już było blisko do opasania biało-czerwoną flagą globu ziemskiego”.
C: Zapisał się w annałach światowego żeglarstwa jako pierwszy Polak, który samotnie opłynął glob”.
D: „Znał dobrze nawigację i niespodzianki, pułapki, jakie morze gotuje niedoświadczonym, a zbyt zuchwałym”.


Memo Karty, Gimnazjum
 

Copyright © Technika