Portal Oświata   


Strona główna ROZWIĄŻ TESTY Nauczyciel Rodzice Uczeń Kontakt

Forum


Linki


Ankiety

Czy juz zacząłeś się przygotowywać?
Tak
Nie
Hmm może jutro?

Test: W teatrze Świata

Załącznik do pytań
Pytanie 1

Fragmenty utworów Homera były pretekstem do przedstawienia w dramatach

A: tragedii miłosnych
B: zmagań z siłami natury
C: obrzędów religijnych.
D: problemów współczesności.


Pytanie 2

Według tekstu I tragedię antyczną charakteryzuje

A: obecność scen zbiorowych
B: kompozycja otwarta
C: jedność miejsca, czasu i akcji
D: podział na akty i sceny


Pytanie 3

Które z wypowiedzeń jest opinią?

A: Tematem dramatów były epizody z utworów Homera.
B: Starożytni Grecy stworzyli teatr znakomity.
C: Istniały dwa główne typy dramatu: tragedia i komedia.
D: Akcja tragedii obejmowała jeden wątek.


Pytanie 4

Dzięki równoważnikom zdań fragment B tekstu I stał się

A: unaukowiony
B: ironiczny
C: krótszy
D: zabawny


Pytanie 5

O losach bohatera tragedii antycznej decyduje

A: przeznaczenie
B: rodzina
C: pochodzenie
D: władca


Pytanie 6

Pokazana na rysunku maska tragiczna różni się od komicznej

A: wielkością
B: miną
C: kształtem
D: zdobieniami


Pytanie 7

Aktor w teatrze antycznym grał rolę Antygony w masce tragicznej, aby

A: zaskoczyć widzów.
B: uwydatnić dramat bohaterki.
C: wyrazić własne emocje.
D: ukryć uczucia bohaterki.


Pytanie 8

Plakat do spektaklu Antygony Sofoklesa przedstawia

A: sytuację bez wyjścia.
B: ucieczkę przed karą
C: walkę z przeznaczeniem.
D: ukrywanie słabości.


Pytanie 9

Głównym celem sztuk wystawianych przez Teatr Narodowy w okresie sejmu konstytucyjnego było:

A: utrzymanie wolnej elekcji
B: podważanie autorytetu króla
C: zachowanie liberum veto
D: propagowanie haseł obozu reform


Pytanie 10

Jak reagowali widzowie na oglądane sztuki?

A: Płakali
B: Domagali się bisów
C: Milczeli
D: Wywoływali autora


Pytanie 11

Wybierz najtrafniejszy tytuł dla relacji Schulza.

A: Za kulisami teatru.
B: Aktorzy Bogusławskiego
C: Mecenat królewski
D: Teatr i polityka.


Pytanie 12

Z analizy tekstu II wynika, że od XVIII w. najbardziej zmieniło swoje znaczenie słowo:

A: wódz
B: partyzant
C: artysta
D: król


Pytanie 13

Przykładem wpływu oświeceniowych idei występujących we Francji i USA na wydarzenia

A: wzniesienie pałacu i teatru w Łazienkach
B: uchwalenie Konstytucji 3 maja
C: zawiązanie konfederacji targowickiej
D: zrzeczenie się tronu przez Stanisława Augusta.


Pytanie 14

Zdaniem Anny Dymnej aktorstwo jest zawodem, który wymaga

A: tylko popisywania się.
B: rezygnacji z przyjemności.
C: wewnętrznej odporności.
D: przyjmowania każdej roli.


Pytanie 15

Anna Dymna uważa, że aktorstwo jest piękne, ponieważ

A: rozwija wewnętrznie
B: zabezpiecza finansowo
C: zapewnia popularność
D: chroni przed porażkami


Pytanie 16

Według Jadwigi Jankowskiej-Cieślak głównym zadaniem aktora jest

A: zdobywanie nagród
B: poruszenie widza
C: zadowolenie krytyków
D: pokonanie tremy


Pytanie 17

Johnny Depp sądzi, że wadą współczesnego kina amerykańskiego jest

A: lekceważenie inteligencji widza.
B: nadmiar efektów specjalnych.
C: brak wybitnych indywidualności.
D: dominacja akcji nad słowem.


Pytanie 18

W wywiadach B i C zawarty został pogląd, że dobrego aktora cechuje

A: doskonała technika
B: uroda
C: szacunek dla widza
D: nieśmiałość


Pytanie 19

Który cytat zawiera treść wspólną dla wywiadów A, B, C?

A: Aktorstwo dla takich jak ja bywa azylem [...]
B: Aktorzy zamiast grać, wszystkie emocje wyrażają słowami
C: Aktorstwo [...] pozwala na bezpieczne uwalnianie się od kompleksów
D: Aktorstwo [...] nie polega tylko na chęci pokazywania się, popisywania


Memo Karty, Gimnazjum
 

Copyright © Technika