Portal Oświata   


Strona główna ROZWIĄŻ TESTY Nauczyciel Rodzice Uczeń Kontakt

Forum


Linki


Ankiety

Czy juz zacząłeś się przygotowywać?
Tak
Nie
Hmm może jutro?

Test: W krainie książek

Załącznik do pytań
Pytanie 1

Obraz J. H. Fragonarda powstał w XVIII wieku – czyli w:

A: oświeceniu
B: średniowieczu
C: starożytności
D: renesansie


Pytanie 2

Dzieło malarskie przedstawia:

A: scenkę rodzajową
B: profil postaci
C: karykaturę
D: martwą naturę


Pytanie 3

Twarz dziewczyny ukazanej na obrazie wyraża:

A: spokój
B: nienawiść
C: rozpacz
D: złość


Pytanie 4

Strój dziewczyny wskazuje, że jest ona:

A: służącą
B: zakonnicą
C: mężatką
D: arystokratką


Pytanie 5

Wskaż tytuł i autora książki, o której pisze Julian Tuwim:

A: Leopold Staff „Wybór poezyj”
B: Julian Tuwim „Kwiaty polskie”
C: Jan Kochanowski „Poezje”
D: Leopold Staff „Ścieżki polne”


Pytanie 6

Która z poniższych definicji książki najlepiej odpowiada fragmentowi wiersza?
Książka – nowina pełna mitów
I starych słów, i nowych znaczeń?

A: dzieło łączące tradycję i nowoczesność
B: zbiór mitów przetłumaczonych na nowo
C: zbiór opowieści z dreszczykiem
D: dzieło pełne neologizmów językowych


Pytanie 7

Podmiotem lirycznym w wierszu jest:

A: czytelnik wiersza Staffa
B: Leopold Staff
C: czytelnik wiersza Tuwima
D: żadna odpowiedź nie jest poprawna


Pytanie 8

Jakie uczucia budzi w postaci mówiącej wskazana książka?

A: zupełnie przeciwstawne uczucia: rozpacz i rozkosz, smutek i zachwyt
B: ogromną radość – książka ta rozwesela aż do łez
C: smutek – postać mówiąca przyznaje się do łez wylanych nad książką
D: zażenowanie i wstyd – książka wydaje się aż niecenzuralna


Pytanie 9

Który z wymienionych wyrazów jest neologizmem artystycznym?

A: poezyj
B: strofy
C: przedstaffia
D: brodaty


Pytanie 10

Książki drukowane mogły pojawić się już na dworze:

A: Bolesława Chrobrego
B: Kazimierza Odnowiciela
C: Zygmunta Augusta
D: Kazimierza Wielkiego


Pytanie 11

Do najstarszych zabytków piśmiennictwa polskiego należą:

A: kalendarze, roczniki, żywoty świętych
B: roczniki, żywoty świętych, kroniki
C: żywoty świętych, eposy rycerskie, kalendarze
D: kroniki, roczniki, nowele


Pytanie 12

W jakim słowniku znajdziesz wyjaśnienie słowa volumen?

A: Słownik poprawnej polszczyzny
B: Słownik frazeologiczny języka polskiego
C: Słownik wyrazów obcych
D: Słownik ortograficzny


Pytanie 13

Ośrodkami produkcji kodeksów, począwszy od wczesnego średniowiecza, były skryptoria klasztorne i katedralne.
W powyższym wypowiedzeniu użyto dwóch przecinków, by wydzielić:

A: trzy zdania współrzędne
B: jednorodne części zdania
C: zdanie nadrzędne spośród podrzędnych
D: imiesłowowy równoważnik zdania


Pytanie 14

Który związek wyrazowy ma przenośne znaczenie?

A: rodzima produkcja rękopisów
B: zwój papirusowy
C: kasta kapłańska
D: wpaść na pomysł


Pytanie 15

Co to jest kompendium?

A: wprowadzenie, wstęp do jakiejś dziedziny wiedzy
B: podręcznik zawierający zbiór lub zarys podstawowych wiadomości z danej dziedziny
C: zbiór wykładów z określonej dziedziny wiedzy
D: wstępne rozważania, przedmowa


Pytanie 16

Wskaż tytuł książki będącej monografią:

A: Opowieść wigilijna
B: Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela
C: Pan Tadeusz
D: Mielec. Studia i materiały z dziejów miasta i regionu


Pytanie 17

Główną zaletą książek w przekazywaniu treści naukowych jest:

A: wyczerpujące przedstawienie określonej tematyki
B: spis treści
C: ogólne przedstawienie określonej problematyki
D: język literacki


Pytanie 18

Podręcznik akademicki to:

A: skoroszyt
B: skrypt
C: skorowidz
D: suplement


Pytanie 19

Pierwsze zdanie Tekstu jest

A: zawiadomieniem
B: zdaniem złożonym współrzędnie
C: zdaniem złożonym z podrzędnym przydawkowym
D: zdaniem bezpodmiotowym


Pytanie 20

Przymiotnik popularnonaukowy zaliczamy do

A: zestawień
B: zrostów
C: złożeń
D: neologizmów


Memo Karty, Gimnazjum
 

Copyright © Technika