Portal Oświata   


Strona główna ROZWIĄŻ TESTY Nauczyciel Rodzice Uczeń Kontakt

Forum


Linki


Ankiety

Czy juz zacząłeś się przygotowywać?
Tak
Nie
Hmm może jutro?

Test: Test ''Lądy archeologów'' odbył się w maju 2002 roku

Załącznik do pytań
Pytanie 1

Grób faraona znajdował się w miejscu:

A: wyklętym,
B: trudno dostępnym
C: dobrze oznakowanym
D: zakazanym


Pytanie 2

W grobie faraona informacje o jego życiu były zawarte:

A: na ściennych malowidłach
B: w papirusowych księgach
C: na rytualnych naczyniach
D: w wyrzeźbionych wizerunkach


Pytanie 3

Wyposażenie grobu faraona świadczyło o:

A: dobrym zabezpieczeniu
B: lęku Egipcjan przed śmiercią
C: ochronie pamiątek po zmarłym
D: trosce o życie wieczne zmarłego


Pytanie 4

We fragmencie Faraona B. Prusa dominują:

A: powtórzenia
B: wyliczenia
C: apostrofy
D: pytania retoryczne


Pytanie 5

Z tekstu T. Hovinga wynika, że odkrywcami grobu Tutenchamona byli:

A: Egipcjanie
B: Francuzi
C: Anglicy
D: Amerykanie


Pytanie 6

Odnalezienie grobu Tutenchamona przyczyniło się do:

A: poszerzenia wiedzy o kulturze Egiptu
B: potępienia archeologów przez opinię społeczną
C: zakazu badań archeologicznych w Egipcie
D: powstania nowej gałęzi wiedzy


Pytanie 7

Który z cytatów wyraża emocję?

A: Wsunąłem świecę i zajrzałem do środka
B: z początku nic nie mogłem zobaczyć
C: zamarłem oniemiały z zachwytu
D: płomień świecy migotał


Pytanie 8

Dla naukowców groby starożytnych Egipcjan mają przede wszystkim wartość:

A: historyczną
B: polityczną
C: religijną
D: ekonomiczną


Pytanie 9

Schliemann szukał w Iliadzie informacji o:

A: bohaterach wojny
B: położeniu Troi
C: flocie Greków
D: przebiegu wojny


Pytanie 10

Przywołując postacie Hektora i Achillesa, Schliemann analizował:

A: psychikę bohaterów
B: taktykę walki
C: czas pojedynku
D: przebytą odległość


Pytanie 11

W odnalezieniu Troi pomogło Schliemannowi:

A: zapoznanie się z historią Grecji
B: ustalenie miejsca postoju greckich okrętów
C: wykonanie dokładnych pomiarów terenu
D: wykorzystanie mapy terenu opisanego w Iliadzie


Pytanie 12

Odkrycie Troi było triumfem Homera, ponieważ potwierdziło:

A: barwność jego wyobraźni
B: prawdziwość jego opisu Troi
C: istnienie Achillesa i Hektora
D: przebieg wojny trojańskiej


Pytanie 13

Potęga starożytnej Grecji opierała się na:

A: rolnictwie i hodowli
B: dyplomacji
C: kolonizacji i handlu
D: sztuce


Pytanie 14

Wyrazem o innej budowie słowotwórczej niż trzy pozostałe jest:

A: grafolog
B: archeolog
C: politolog
D: historyk


Pytanie 15

Odkrycie Pompejów pozwoliło lepiej poznać:

A: życie w rzymskim mieście
B: źródło potęgi cesarstwa
C: przyczynę klęski Rzymu
D: legendy o zaginionym mieście


Pytanie 16

Z tekstu wynika, że Rzymianie:

A: lekceważyli higienę osobistą
B: chowali zmarłych w obrębie miasta
C: nie interesowali się sztuką
D: budowali brukowane drogi


Pytanie 17

Sławę przyniosło G. Fiorellemu:

A: podanie przyczyny zagłady Pompejów
B: opisanie swoich odkryć
C: odnalezienie dawnej kultury
D: stworzenie odlewów ciał i rzeczy


Pytanie 18

Tekst III zawiera:

A: streszczenie
B: opis
C: wywiad
D: dialog


Pytanie 19

W starożytnych miastach forum było miejscem:

A: występów teatralnych
B: zgromadzeń
C: walk gladiatorów
D: modlitw


Memo Karty, Gimnazjum
 

Copyright © Technika