Portal Oświata   


Strona główna ROZWIĄŻ TESTY Nauczyciel Rodzice Uczeń Kontakt

Forum


Linki


Ankiety

Czy juz zacząłeś się przygotowywać?
Tak
Nie
Hmm może jutro?

Test: Wiosenne przebudzenie

Załącznik do pytań
Pytanie 1

Powyższy tekst jest:

A: opowiadaniem
B: opisem
C: legendą
D: mitem


Pytanie 2

Niezapominajki z źródła 1 zostały porównane do:

A: błękitnej tkaniny,
B: roztańczonej wody,
C: oddalonej altany,
D: splecionej girlandy.


Pytanie 3

W źródłe 1 przykładem epitetu jest:

A: ziemia oszalała,
B: widać kwiaty,
C: niezwykłych barw,
D: zdaje się zapraszać.


Pytanie 4

W źródle 4-6 tęcza została namalowana przez:

A: słońce
B: bociana
C: żurawie
D: skowronki


Pytanie 5

Czym skończyły się wiosenne porządki w źródle 4-6

A: wymalowaniem barwnej tęczy,
B: posypaniem kwieciem grządek,
C: szybowaniem bociana,
D: odlotem żurawi.


Pytanie 6

Tęcza pojawia się na niebie najczęściej po deszczu. Przyrząd służący do pomiaru wielkości opadów jest przedstawiony na rysunku:

A: A
B: B
C: C
D: D


Pytanie 7

Przygotowujesz pracę na temat „Wiosenne kwiaty”. Niestety, masz tylko farby w kolorach podstawowych (czerwonym, niebieskim, żółtym) oraz farbę białą, a chciałbyś użyć także koloru pomarańczowego. Które z nich musisz ze sobą zmieszać, aby uzysk

A: czerwoną i białą,
B: żółtą i niebieską,
C: czerwoną i żółtą,
D: żółtą i białą.


Pytanie 8

W czasie wiosennej burzy częstym zjawiskiem jest błyskawica. Jest to zjawisko niebezpieczne ze względu na występowanie:

A: charakterystycznego zapachu,
B: wyładowań elektrycznych,
C: sygnałów dźwiękowych,
D: efektów świetlnych.


Pytanie 9

Wiosenna burza zastała Cię na skraju miejscowości, w pobliżu rzeki i lasu. Gdzie schronisz się bezpiecznie?

A: na przystanku autobusowym,
B: pod rozłożystym drzewem,
C: w najbliższym budynku,
D: w łódce przymocowanej do pomostu.


Pytanie 10

Gdzie znajdziesz inne, podobne powiedzenia związane z wiosną?

A: w encyklopedii,
B: w słowniku ortograficznym,
C: w księdze przysłów,
D: w słowniku wyrazów obcych.


Pytanie 11

O ile minut jest dłuższy dzień 3 maja od pierwszego dnia wiosny?

A: 154 minuty,
B: 169 minut,
C: 191 minut,
D: 311 minut.


Pytanie 12

Konstytucję 3 Maja uchwalono w 1791 roku. Którą rocznicę tego wydarzenia będziemy obchodzić w maju 2002 roku?

A: 289
B: 391
C: 311
D: 211


Pytanie 13

Które z wymienionych prac wykonasz wiosną na działce jako pierwsze?

A: sianie i sadzenie roślin,
B: pielenie i podlewanie roślin,
C: okopywanie i przerywanie roślin,
D: zbieranie plonów i opryskiwanie drzew.


Pytanie 14

O wiosennych pracach na działce dowiesz się z programu telewizyjnego:

A: 09.25 Książki z górnej półki – prezentacje,
B: 09.30 Zawód weterynarz – telenowela dokumentalna,
C: 15.40 Kwiaty i ogrody – program poradnikowy,
D: 21.45 Z wędką – magazyn wędkarski.


Pytanie 15

Który z podanych schematów przedstawia łańcuch pokarmowy?

A: koniczyna ---> żaba --->motyl--->bocian,
B: motyl ---> żaba ---> koniczyna ---> bocian,
C: koniczyna ---> motyl ---> żaba ---> bocian,
D: żaba ---> motyl ---> koniczyna ---> bocian.


Pytanie 16

Zamieszczony obok tekst jest:
 

A: telegramem
B: zaproszeniem
C: instrukcją
D: ogłoszeniem


Pytanie 17

Z okazji Dnia Ziemi klasy VI sprzątały pobliski lasek. Uczniowie zebrali łącznie 200 kg śmieci. Poniższy diagram przedstawia procentowy udział klas w zbieraniu śmieci. Ile kilogramów śmieci zebrała klasa VI d?

A: 40
B: 30
C: 20
D: 10


Pytanie 18

Przed zaśmiecaniem lasu ostrzega znak:

A: A
B: B
C: C
D: D


Pytanie 19

Wiosną organizm człowieka wykazuje niedobory witamin. Którym, z podanych produktów, najlepiej je uzupełnisz?

A: A
B: B
C: C
D: D


Pytanie 20

Mapa przedstawia warunki pogodowe w północno - wschodniej Polsce. Różnica między maksymalną temperaturą powietrza w dzień oraz maksymalną temperaturą w nocy w Suwałkach wynosiła:

A: -1oC
B: 7oC
C: -7oC
D: 1oC


Memo Karty, Gimnazjum
 

Copyright © Technika