Portal Oświata   


Strona główna ROZWIĄŻ TESTY Nauczyciel Rodzice Uczeń Kontakt

Forum


Linki


Ankiety

Czy juz zacząłeś się przygotowywać?
Tak
Nie
Hmm może jutro?

Test: Wędrówki bliskie i dalekie

Załącznik do pytań
Pytanie 1

Jaki był główny cel wyprawy Jana Siemierskiego?

A: Wykonanie zdjęć.
B: Zdobycie bieguna.
C: Pomiar temperatury.
D: Obserwacja zwierząt.


Pytanie 2

Zjawisko przyrodnicze, z którym zetknął się podróżnik, to

A: burza śnieżna.
B: noc polarna.
C: zorza polarna.
D: fatamorgana.


Pytanie 3

Z tabeli umieszczonej w artykule odczytaj, którego dnia temperatura powietrza była najniższa.

A: Poniedziałek
B: Środa
C: Sobota
D: Niedziela


Pytanie 4

Jaka jest różnica temperatur zmierzonych w środę i we wtorek?

A: 4ºC
B: 6ºC
C: 14ºC
D: 16ºC


Pytanie 5

Uczestnicy wyprawy w góry zauważyli, że nadciąga deszcz. Jak powinni zachować się w tej sytuacji?

A: Kontynuować wspinaczkę.
B: Spokojnie zjeść posiłek.
C: Zejść do schroniska.
D: Rozpalić ognisko.


Pytanie 6

Częstym zjawiskiem przyrodniczym spotykanym po ulewnym deszczu jest tęcza. Jaki przyrząd umożliwia prezentację tego zjawiska w warunkach sali lekcyjnej?

A: Pryzmat
B: Lornetka
C: Mikroskop
D: Luneta


Pytanie 7

Wędrowiec pierwszego dnia pokonał 6 km, drugiego – tyle samo co pierwszego, trzeciego dnia – 7,2 km, a czwartego – 5,8 km. Które wyrażenie opisuje długość trasy przebytej przez wędrowca?

A: 2 + 6 + 7,2 + 5,8
B: 6 + 2 · 7,2 + 5,8
C: 2 · 6 + 7,2 + 5,8
D: 6 · 6 + 7,2 · 5,8


Pytanie 8

Charakterystyczną cechą bociana i jaskółki jest to, że

A: są ptakami osiadłymi.
B: są ptakami roślinożernymi.
C: jesienią odlatują na północ.
D: esienią odlatują do ciepłych krajów.


Pytanie 9

Informacje na temat ptaków osiadłych można znaleźć w książce pod tytułem

A: „Atlas geograficzny Polski”.
B: „Encyklopedia ssaków”.
C: „Wędrówki ptaków”.
D: „Ptaki Europy”.


Pytanie 10

W 1911 roku Henryk Sienkiewicz napisał powieść „W pustyni i w puszczy”. Opisał w niej przygody dwojga dzieci wędrujących po Afryce. W którym wieku powstała ta powieść?

A: XVIII
B: XIX
C: XX
D: XXI


Pytanie 11

Kto uprzedził Stasia o trudnościach, jakie może napotkać w trakcie podróży na wschód?

A: Nel
B: Samburu
C: Kali
D: Linde


Pytanie 12

Staś robił przerwy w podróży ponieważ

A: padały obfite deszcze.
B: oszczędzał siły Nel.
C: podziwiał afrykański krajobraz.
D: nabył wiele doświadczeń.


Pytanie 13

Wybierz z tekstu epitet określający wodę.

A: Bezpieczna
B: Wyborna
C: Chłodna
D: Zwykła


Pytanie 14

Ile godzin dziennie zajmowało dzieciom pokonywanie pierwszego etapu dziennej wędrówki?

A: 3
B: 4
C: 6
D: 7


Pytanie 15

Zachód słońca następował o godzinie

A: 10ºº
B: 18ºº
C: 16ºº
D: 20ºº


Pytanie 16

Skąd wyruszyły dzieci?

A: Znad jeziora Bassa-Narok.
B: Spod Góry Lindego.
C: Z wioski Samburu.
D: Znad strumienia.


Pytanie 17

Z podanych propozycji programów telewizyjnych wybierz ten, który dostarczy najwięcej informacji na ten temat zwyczajów plemion afrykańskich.

A: Księga dżungli – film przygodowy.
B: Wiadomości – program informacyjny.
C: W murzyńskiej wiosce – film dokumentalny.
D: Z kamerą wśród zwierząt – program przyrodniczy.


Pytanie 18

Staś i Nel wędrowali z Port Saidu do Mombasy. Korzystając z mapy Afryki określ, w jakim kierunku się poruszali.

A: Wschodnim.
B: Zachodnim.
C: Północnym.
D: Południowym


Pytanie 19

Jakie miasta znalazły się na trasie wędrówki dzieci?

A: Chartum i Faszoda.
B: Algier i Faszoda.
C: Chartum i Addis Abeba.
D: Algier i Addis Abeba.


Pytanie 20

O ile więcej milimetrów deszczu spadło na Mombasę niż na Port Said w ciągu miesiąca?

A: 75
B: 50
C: 25
D: 20


Memo Karty, Gimnazjum
 

Copyright © Technika