Portal Oświata   


Strona główna ROZWIĄŻ TESTY Nauczyciel Rodzice Uczeń Kontakt

Forum


Linki


Ankiety

Czy juz zacząłeś się przygotowywać?
Tak
Nie
Hmm może jutro?

Test: W naszej ojczyźnie

Załącznik do pytań
Pytanie 1

Powyższy fragment Pana Tadeusza jest:

A: charakterystyką
B: dialogiem
C: opisem
D: opowiadaniem


Pytanie 2

Sformułowanie „Pełźnie jak żółw” jest:

A: epitetem,
B: porównaniem,
C: przenośnią,
D: uosobieniem.


Pytanie 3

W powyższym fragmencie utworu „rozwite warkocze” oznaczają:

A: chmurę
B: obraz
C: deszcz
D: widoki


Pytanie 4

Autor Pana Tadeusza urodził się w 1798 roku. Który to wiek?

A: XVII
B: XVIII
C: XIX
D: XX


Pytanie 5

Zielone Płuca Polski obejmują między innymi województwa:

A: zachodniopomorskie i lubuskie,
B: warmińsko-mazurskie i podlaskie,
C: podkarpackie i małopolskie,
D: wielkopolskie i łódzkie.


Pytanie 6

lat upłynęło od podpisania porozumienia w Białowieży?

A: 12
B: 26
C: 14
D: 86


Pytanie 7

Które zwierzęta nie występują w północno – wschodniej Polsce?

A: żubr i wilk,
B: lis i niedźwiedź,
C: sarna i dzik,
D: kozica i świstak.


Pytanie 8

Który z parków Zielonych Płuc Polski jest najmłodszy?

A: Białowieski
B: Biebrzański
C: Narwiański
D: Wigierski


Pytanie 9

W jakiej kolejności należy wpisać na diagramie nazwy parków?

A: Białowieski, Biebrzański, Narwiański, Wigierski;
B: Wigierski, Narwiański, Biebrzański, Białowieski;
C: Biebrzański, Wigierski, Białowieski, Narwiański;
D: Narwiański, Białowieski, Wigierski, Biebrzański;


Pytanie 10

Które zestawienie rysunku poziomicowego i formy terenu jest prawidłowe?

A: A
B: B
C: C
D: D


Pytanie 11

Kierunek spływu rzeki przedstawionej na rysunku poziomicowym to:

A: północny wschód,
B: północny zachód,
C: południowy wschód,
D: południowy zachód.


Pytanie 12

Marek spędzał wakacje na obszarze Zielonych Płuc Polski. Kartkę z pamiętnika pisał w:

A: Białymstoku,
B: Olsztynie,
C: Rucianem-Nidzie,
D: Mikołajkach.


Pytanie 13

Marek spędzał wakacje:

A: na Mazurach,
B: nad Bałtykiem,
C: w Tatrach,
D: na Kujawach.


Pytanie 14

Poprawnej odmiany nazwy miejscowości Ruciane-Nida należy szukać w słowniku:

A: interpunkcyjnym,
B: wyrazów bliskoznacznych,
C: ortograficznym,
D: wyrazów obcych.


Pytanie 15

Na której stronie słownika znajdziesz poprawną odmianę nazwy miejscowości Ruciane-Nida?

A: A
B: B
C: C
D: D


Pytanie 16

Spadek ciśnienia atmosferycznego może świadczyć o wystąpieniu deszczu. Z którego przyrządu Marek odczyta wartość ciśnienia atmosferycznego?

A: wiatromierza
B: barometru
C: termometru
D: deszczomierza


Pytanie 17

Na podstawie mapy odczytaj nazwę miasta leżącego na północ od Warszawy.

A: Kraków
B: Poznań
C: Białystok
D: Olsztyn


Pytanie 18

Na mapie podano odległości między poszczególnymi miejscowościami. Trasa z Mikołajek do Olsztyna jest:

A: dwa razy dłuższa niż trasa z Mikołajek do Białegostoku,
B: dwa razy krótsza niż trasa z Mikołajek do Białegostoku,
C: o 94 km krótsza od trasy z Mikołajek do Białegostoku,
D: o 86 km dłuższa od trasy z Mikołajek do Białegostoku.


Pytanie 19

Który zestaw materiałów powinien wykorzystać Marek, aby opatrzyć skaleczony palec

A: woda utleniona, wapno, bandaż elastyczny;
B: krople miętowe, witamina C, kompresy z gazy;
C: woda utleniona, krople żołądkowe, wata;
D: bandaż, woda utleniona, kompresy z gazy.


Pytanie 20

Marek wysłał z wakacji 2 listy i 3 razy więcej widokówek. Które wyrażenie arytmetyczne przedstawia opisaną sytuację?

A: 2 + 2 · 3
B: 2 + 3
C: 3 · 2
D: 2 + 3 + 2


Memo Karty, Gimnazjum
 

Copyright © Technika