Portal Oświata   


Strona główna ROZWIĄŻ TESTY Nauczyciel Rodzice Uczeń Kontakt

Forum


Linki


Ankiety

Czy juz zacząłeś się przygotowywać?
Tak
Nie
Hmm może jutro?

Test: Poszukiwanie skarbów

Załącznik do pytań
Pytanie 1

Przytoczony tekst jest fragmentem

A: baśni
B: legendy
C: opowiadania
D: sprawozdania


Pytanie 2

Kiedy Tomek z Jackiem znaleźli tajemniczą puszkę?

A: Wiosną
B: Latem
C: Jesienią
D: Zimą


Pytanie 3

Aby odnaleźć skarb, grupa powinna zabrać na wyprawę

A: kompas i znalezioną mapę.
B: łopatę i znalezione pudełko.
C: lornetkę i aparat fotograficzny.
D: taśmę mierniczą i atlas geograficzny.


Pytanie 4

Andrzej studiuje archeologię, czyli naukę zajmującą się badaniem przeszłości na podstawie

A: wykopalisk.
B: ruchu planet
C: ukształtowania terenu.
D: obserwacji zjawisk przyrody.


Pytanie 5

Planując wyprawę dzieci postanowiły zapoznać się z prognozą pogody na najbliższe dni. Dowiedzą się o niej czytając:

A: miesięcznik przyrodniczy „Aura”.
B: powieść pt. „Pogoda dla bogaczy”.
C: gazetę codzienną „Sytuacje”.
D: książkę pt. „Meteorologia”.


Pytanie 6

Nad jeziorem mieszka dziadek

A: Andrzeja.
B: Tomka.
C: Marty.
D: Kasi.


Pytanie 7

Ile osób uczestniczyło w wyprawie poszukiwawczej?

A: Dwie
B: Trzy
C: Cztery
D: Pięć


Pytanie 8

Rowerzysta jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Który z przedstawionych znaków zabrania poruszania się rowerem po drodze?

A: A
B: B
C: C
D: D


Pytanie 9

Na mapie odległość od Janowca do wyspy wynosi 8 cm. Rzeczywista odległość między tymi miejscami to 40 km. Jaka jest skala mapy?

A: 1 : 5
B: 1 : 5 000
C: 1 : 50 000
D: 1 : 500 000


Pytanie 10

W jakim kierunku dzieci wyruszyły z Janowca, aby dotrzeć nad jezioro?

A: Północno-wschodnim
B: Południowo-wschodnim.
C: Północno-zachodnim.
D: Południowo-zachodnim.


Pytanie 11

W drodze nad jezioro dzieci mijały pomnik. Odczytały na nim napis: „Bohaterom powstania styczniowego”. Informacje na temat tego wydarzenia mogą znaleźć w

A: słowniku geograficznym
B: słowniku języka polskiego.
C: szkolnej encyklopedii historii.
D: szkolnej encyklopedii geografii.


Pytanie 12

Pomnik partyzantów znajduje się

A: nad Jeziorem Długim.
B: koło Laskowic.
C: koło Janowca.
D: na wyspie.


Pytanie 13

Z Janowca do Laskowic jest 20 km. Pokonując tę trasę, rowerzyści przejeżdżali 10 km w ciągu każdej godziny. Po jakim czasie dotarli do Laskowic?

A: 1 h
B: 2 h
C: 1,5 h
D: 2,5 h


Pytanie 14

Poszukiwacze wyruszyli z domu o godzinie 10:05. Dotarli nad jezioro po czterech godzinach i trzech kwadransach. Który zegar wskazuje godzinę ich przybycia nad jezioro?

A: A
B: B
C: C
D: D


Pytanie 15

Na którym zegarze wskazówki tworzą kąt ostry?

A: I
B: II
C: III
D: IV


Pytanie 16

Rowerzyści dotarli nad jezioro zgrzani, zmęczeni i głodni jak wilki. Wyrażenie „głodni jak wilki” jest

A: epitetem
B: przenośnią
C: porównaniem
D: wyrazem dźwiękonaśladowczym


Pytanie 17

Poniżej przedstawiono ukształtowanie wyspy: Na wyspie znajdują się

A: kotlina i wzniesienie.
B: dwa wzniesienia
C: dolina i góra
D: dwie kotliny.


Pytanie 18

Wykres przedstawia temperaturę powietrza na wyspie, mierzoną cztery razy w ciągu dnia.Odczytaj z wykresu najwyższą temperaturę powietrza na wyspie zmierzoną w tym dniu.

A: 15ºC
B: 20ºC
C: 25ºC
D: 30ºC


Pytanie 19

Po dwóch godzinach poszukiwań chłopcy znaleźli monety zakopane w ziemi. Jedna z nich pochodziła z 1923 roku, czyli wieku

A: XVIII
B: XIX
C: XX
D: XXI


Pytanie 20

W miejscu znalezienia skarbu, dzieci prowadziły prace badawcze. Jakiej długości sznurka potrzebowały, aby ogrodzić teren o wymiarach podanych na rysunku?

A: 4 m 50 cm
B: 6 m 50 cm
C: 5 m
D: 9 m


Memo Karty, Gimnazjum
 

Copyright © Technika