Portal Oświata   


Strona główna ROZWIĄŻ TESTY Nauczyciel Rodzice Uczeń Kontakt

Forum


Linki


Ankiety

Czy juz zacząłeś się przygotowywać?
Tak
Nie
Hmm może jutro?

Test: Marcin - ornitolog

Załącznik do pytań
Pytanie 1

Tekst zamieszczony powyżej to fragment

A: pamiętnika
B: notatki
C: streszczenia
D: dziennika


Pytanie 2

W swej wypowiedzi: Czarne pióra o zielonym połysku lśniły w słońcu, Marcin użył

A: epitetów
B: przenośni
C: porównań
D: onomatopei


Pytanie 3

Znaczenie słowa ornitolog można sprawdzić w słowniku

A: ortograficznym
B: pisarzy polskich
C: wyrazów obcych
D: wyrazów bliskoznacznych


Pytanie 4

Marcinowi głowa pęka od pomysłów, to znaczy, że

A: ma jeden świetny pomysł na wakacje
B: nie ma pomysłu na wakacje
C: ma wiele pomysłów
D: boli go głowa


Pytanie 5

Chłopiec obserwował ptaki na łące. Bociana czarnego poznał po

A: czarnym dziobie
B: czarnych nogach
C: czarnym upierzeniu
D: czarnej plamce na brzuchu.


Pytanie 6

Wiosną bociany przylatują z Afryki do Polski. W którym to może być miesiącu?

A: I
B: III
C: VII
D: IX


Pytanie 7

Marcin przeglądał program telewizyjny. Którą audycję powinien wybrać, aby znaleźć informacje na temat życia bocianów?

A: 900 O bocianie Kajtku – bajka dla dzieci
B: 930 Ptaki naszych łąk i pól – film dokumentalny
C: 1035 Budowa stawonogów – program edukacyjny
D: 1010 Dzikie zwierzęta sawanny – film dokumentalny


Pytanie 8

Na podstawie planu odpowiedz, w którym kierunku od szkoły rozciąga się las iglasty?

A: Południowym
B: Wschodnim
C: Północnym
D: Zachodnim


Pytanie 9

Krzyżykiem (+) oznaczono miejsce, gdzie stoi bocian czarny. Z którego okna swojego domu Marcin może obserwować ptaka przez lornetkę?

A: Południowo-wschodniego
B: Południowo-zachodniego
C: Północno-wschodniego
D: Północno-zachodniego


Pytanie 10

Ścieżki, które łączą dom Marcina, szkołę, most i kapliczkę tworzą na planie

A: romb, który nie jest kwadratem
B: prostokąt, który nie jest kwadratem
C: trapez, który nie jest równoległobokiem
D: czworokąt, który nie jest trapezem.


Pytanie 11

Odległość między domem Marcina a szkołą wynosi na planie 6 cm. W terenie jest to

A: 12 m
B: 120 m
C: 300 m
D: 1200 m


Pytanie 12

Pierwsze międzynarodowe liczenie bocianów odbyło się w 1896 roku, szóste jest przewidziane na rok 2005. Ile lat upłynie między tymi wydarzeniami?

A: 99
B: 101
C: 109
D: 119


Pytanie 13

Międzynarodowe liczenie bocianów z 1896 roku odbyło się w wieku

A: XVIII
B: XIX
C: XX
D: XXI


Pytanie 14

Marcin obserwuje bociany we wsi Żwirki. Jest tam 7 gniazd z dwoma dorosłymi bocianami i trzema pisklętami w każdym oraz 9 gniazd z dwoma dorosłymi bocianami i dwoma pisklętami w każdym. Które wyrażenie arytmetyczne opisuje liczbę wszystkich bocianów we ws

A: 9 + 7 × (3 + 2)
B: 7 · (2 + 2) + 9 · (2+ 3)
C: 9 + 7 + 2 + 3
D: 7 × (2 + 3) + 9 × (2 + 2)


Pytanie 15

Co słyszy osoba mówiąca w wierszu Leopolda Staffa?

A: Szelest traw
B: Śpiew ptaka
C: Szum drzew
D: Kumkanie żaby


Pytanie 16

Co czuje osoba mówiąca w wierszu?

A: Smutek
B: Tęsknotę
C: Dumę
D: Radość


Pytanie 17

Który wyraz został poprawnie podzielony na sylaby?

A: śpi-e-wać
B: próż-now-a-nie
C: pszczel-ne
D: ja-kby


Pytanie 18

Przykładem wersu z pierwszej zwrotki wiersza jest

A: Łąkami idę
B: Śni próżnowanie niedzielne
C: Jakby mnie wcale nie było
D: W krąg kwiaty i słychać brzęki pszczelne


Pytanie 19

Ile rodzin bocianich przypada średnio na jedną wieś?

A: 5
B: 6
C: 7
D: 8


Pytanie 20

W Brzozowie jest tyle samo rodzin bocianich co razem w

A: Adamowie i Cisowie
B: Adamowie i Dębowie
C: Elzanowie i Dębowie.
D: Cisowie i Elzanowie.


Memo Karty, Gimnazjum
 

Copyright © Technika