Portal Oświata   


Strona główna ROZWIĄŻ TESTY Nauczyciel Rodzice Uczeń Kontakt

Forum


Linki


Ankiety

Czy juz zacząłeś się przygotowywać?
Tak
Nie
Hmm może jutro?

Test: Próba 2003 Wrocław

Załącznik do pytań
Pytanie 1

W wierszu mówi do czytelnika:

A: biblioteka,
B: książka,
C: autor,
D: narrator.


Pytanie 2

Druga zwrotka ma charakter:

A: prośby,
B: zachęty,
C: obietnicy,
D: życzenia.


Pytanie 3

Ile wieków minęło od pojawienia się pierwszych książek?

A: 40 wieków,
B: 4 wieki,
C: 400 wieków,
D: 4000 wieków.


Pytanie 4

Informacji o Janie Gutenbergu poszukasz w książce:

A: „Starożytne cywilizacje”,
B: „Leksykon wynalazców”,
C: „Odkrycia XX wieku”,
D: „Słynne biblioteki”.


Pytanie 5

Kiedy wydano pierwszą książkę dla niewidomych?

A: w 1. poł. XVIII wieku,
B: w 2. poł. XVIII wieku,
C: w 1. poł. XIX wieku,
D: w 2. poł. XIX wieku.


Pytanie 6

Ile lat miał Ludwik Braille, gdy rozpoczął pracę nad systemem pisma dotykowego?

A: 52
B: 28
C: 24
D: 15


Pytanie 7

Wywnioskuj z tekstu, w którym roku powstała Biblioteka Załuskich.

A: 1747
B: 1794
C: 1812
D: 1860


Pytanie 8

W pierwszej polskiej bibliotece narodowej najwięcej książek pochodziło ze

A: hetmana Żółkiewskiego,
B: rodziny Załuskich,
C: króla Jana III Sobieskiego,
D: króla Stefana Batorego.


Pytanie 9

Ile czasu lektor czytał całą książkę?

A: 2 godz. 10 min
B: 3 godz. 20 min
C: 3 godz. 30 min
D: 4 godz. 10 min


Pytanie 10

Karolina włączyła magnetofon o 1737 i zaczęła słuchać trzeciego rozdziału

A: 1745
B: 1808
C: 1822
D: 1845


Pytanie 11

Podłoga w bibliotece ma kształt i wymiary przedstawione na rysunku. Ile metrów kwadratowych ma jej powierzchnia?Kolejne odcinki są prostopadłe.

A: 63
B: 38
C: 90
D: 75


Pytanie 12

Każdy z tomów siedemnastotomowej encyklopedii ma grubość 5,5 cm. Ile tomów tej encyklopedii zmieści się na półce długości 90 cm, jeśli będą stały jeden obok drugiego?

A: najwyżej 14,
B: najwyżej 15,
C: najwyżej 16,
D: wszystkie.


Pytanie 13

Na wycieczkę tylko z przewodnikiem. Możemy różnie odczytać to hasło, bo słowo przewodnik jest wyrazem wieloznacznym. Wszystkie znaczenia tego słowa znajdziesz w słowniku:

A: poprawnej polszczyzny,
B: wyrazów bliskoznacznych,
C: ortograficznym,
D: języka polskiego.


Pytanie 14

Ścieżka przyrodnicza ma na mapie narysowanej w skali 1 : 30000 długość równą 15 cm. Jaka jest długość tej ścieżki w rzeczywistości?

A: 45000 m
B: 4500 m
C: 450 m
D: 45 m


Pytanie 15

Kajtek idzie ze szkoły do księgarni najkrótszą drogą – przez park. W jakim kierunku zmierza?

A: południowo-wschodnim,
B: północno-zachodnim,
C: południowo-zachodnim,
D: północno-wschodnim.


Pytanie 16

Na planie biblioteka znajduje się w kwadracie:

A: 1–A
B: 2–F
C: 3–B
D: 4–D


Pytanie 17

O ile więcej książek wypożyczyła klasa VI b niż klasa, która wypożyczyła ich najmniej?

A: 4
B: 5
C: 20
D: 25


Pytanie 18

Igor z klasy VI c wypożyczył w pierwszym półroczu aż 9 książek. Ile książek łącznie wypożyczyli pozostali uczniowie z klasy VI c?

A: 50
B: 41
C: 5
D: 1


Pytanie 19

Który zwrot z tekstu jest porównaniem?

A: robi się różowo na sercu,
B: książki są jak witaminy,
C: troski i smutki pryskają,
D: czytanie rozszerza horyzonty.


Pytanie 20

Mól książkowy” – tak mówimy o kimś, kto:

A: Sam pisze książki.
B: Jest wydawcą książek.
C: Dużo i chętnie czyta.
D: Niszczy książki przy czytaniu.


Memo Karty, Gimnazjum
 

Copyright © Technika