Portal Oświata   


Strona główna ROZWIĄŻ TESTY Nauczyciel Rodzice Uczeń Kontakt

Forum


Linki


Ankiety

Czy juz zacząłeś się przygotowywać?
Tak
Nie
Hmm może jutro?

Test: sprawdzian 2003

Załącznik do pytań
Pytanie 1

Wybierz tytuł odpowiedni dla całego tekstu.

A: „Twórcy polskiej telewizji”
B: „Początki telewizji w Polsce”
C: „Wczoraj i dziś polskiej telewizji”
D: „Dzieje polskiego radia i telewizji”


Pytanie 2

Próby uruchomienia telewizji w Polsce podjęto

A: w pierwszej połowie XIX wieku.
B: w drugiej połowie XIX wieku.
C: w pierwszej połowie XX wieku.
D: w drugiej połowie XX wieku.


Pytanie 3

Pierwszy polski program telewizyjny nadano w roku

A: 1935
B: 1947
C: 1952
D: 1954


Pytanie 4

W roku 1953 audycje telewizyjne oglądano w Polsce

A: tylko w studiu telewizyjnym.
B: w kilkudziesięciu miejscach w Warszawie.
C: w każdym domu w Warszawie.
D: prawie w całym kraju.


Pytanie 5

Pierwsze polskie programy telewizyjne były oglądane na ekranach mających kształt zbliżony do prostokąta o wymiarach 12 cm i 18 cm. Na którym rysunku prostokąt ten jest przedstawiony w skali 1 : 6?

A: Zobacz załącznik
B: Zobacz załącznik
C: Zobacz załącznik
D: Zobacz załącznik


Pytanie 6

Dzieci sporządzały w szkole słowniczek wyrazów związanych z telewizją. W którym szeregu uporządkowały je w kolejności alfabetycznej?

A: ekran, emisja, studio, spiker, kamera, kineskop
B: spiker, studio, kamera, kineskop, ekran, emisja
C: kamera, kineskop, spiker, studio, ekran, emisja
D: ekran, emisja, kamera, kineskop, spiker, studio


Pytanie 7

Instrukcja ostrzega, że nie powinno się

A: odłączać telewizora od sieci na dłuższy czas.
B: stawiaś na telewizorze doniczek z roślinami.
C: włączać telewizora do sieci za pomocą przedłużacza.
D: umieszczać telewizora z dala od kaloryfera lub pieca.


Pytanie 8

Pudło po telewizorze ma wysokość 64 cm i podstawą o wymiarach 60 cm i 70 cm. Marek chce je wykorzystać, by zrobić z kartonu okrągłą tarczę do gry „w strzałki”. Ze ściany bocznej o największej powierzchni wyciął możliwie największe koło. Jaki

A: 60 cm
B: 32 cm
C: 64 cm
D: 35 cm


Pytanie 9

Wiersz jest skierowany do

A: telewizora.
B: wyobraźni.
C: twórcy filmowego.
D: młodego widza.


Pytanie 10

Z wiersza wynika, że „czarodziejką zwykłych rzeczy” może być:

A: dziwne widowisko.
B: film przyrodniczy.
C: nasza wyobraźnia.
D: ekran telewizyjny.


Pytanie 11

Z wiersza wynika, że „mądrzej popatrzeć” to znaczy

A: oglądać dużo programów telewizyjnych.
B: wyruszyś w fantastyczną podróż.
C: napisać wiersz o zwykłych rzeczach.
D: samemu dostrzec niezwykłość świata.


Pytanie 12

Wiersz mówi, że to, co sią zauważy, „mądrzej patrząc”, warto

A: zapisać w pamiętniku.
B: zapomnieć
C: wspominać
D: przekazać komuś


Pytanie 13

W której zwrotce występują sformułowania z języka potocznego?

A: W pierwszej.
B: W drugiej.
C: W trzeciej.
D: W żadnej.


Pytanie 14

Osoba mówiąca w wierszu

A: nalega i nakazuje.
B: prosi.
C: tłumaczy i zachęca.
D: dziwi się.


Pytanie 15

Wskaz porównanie.

A: „wyobraźnię [...] uczyń czarodziejką”
B: „autobus [...] lśniący niby okoń”
C: „a tyś [...] fajny jest chłopaczek”
D: „masz w sobie [...] własny ekran”


Pytanie 16

Z którego programu telewizyjnego dowiesz się najwięcej o rzeczywistym świecie?

A: „Pokemon” – serial animowany.
B: „Wielka pogoń za balonem” – film fabularny.
C: „Mój szkolny kolega z Afryki” – reportaż.
D: „Od przedszkola do Opola” – program muzyczny.


Pytanie 17

Średnio po ile godzin miesięcznie mieszkańcy tego regionu oglądali filmy?

A: 3
B: 5
C: 15
D: 18


Pytanie 18

Artur ogląda telewizję przeciętnie 40 minut dziennie. Obliczył, że to 2/9 jego czasu wolnego. Ile czasu wolnego dziennie ma Artur?

A: 80 minut
B: 6 godzin
C: 3 godziny
D: 20 minut


Pytanie 19

W którym dniu tygodnia Magda najkrócej oglądała telewizję?

A: We wtorek.
B: W czwartek.
C: W piątek.
D: W sobotę.


Pytanie 20

Ile czasu w całym tygodniu Magda spędziła na oglądaniu telewizji?

A: 6 godz. 5 min
B: 6 godz. 25 min
C: 5 godz. 35 min
D: 5 godz. 45 min


Memo Karty, Gimnazjum
 

Copyright © Technika