Portal Oświata   


Strona główna ROZWIĄŻ TESTY Nauczyciel Rodzice Uczeń Kontakt

Forum


Linki


Ankiety

Czy juz zacząłeś się przygotowywać?
Tak
Nie
Hmm może jutro?

Test: informator 2002

Załącznik do pytań
Pytanie 1

Cechy tego tekstu wskazują, że może on być fragmentem:

A: baśni ludowej
B: starej kroniki
C: atlasu geograficznego
D: podręcznika do przyrody


Pytanie 2

Zmniejszenie powierzchni obszarów leśnych w Polsce na przestrzeni tysiąclecia jest skutkiem:

A: nierównomiernego zalesiania kraju
B: zmian klimatycznych w Polsce
C: działalności człowieka
D: starzenia się lasów


Pytanie 3

Tysiąc lat – ile to wieków?

A: 1
B: 10
C: 100
D: 1000


Pytanie 4

Czy król rzeczywiście odpoczywał w Puszczy Białowieskiej pod tym właśnie dębem?

A: Tak, przecież przytoczony tekst jest źródłem historycznym.
B: Nie wiadomo, tekst powołuje się tylko na ludowe przekazy.
C: Oczywiście, Władysław Jagiełło jest postacią historyczną.
D: Na pewno tak, nazwa dębu jest potwierdzeniem tego faktu.


Pytanie 5

W dawnych czasach organizowano polowania przed wielkimi wyprawami wojennymi przede wszystkim po to, by:

A: zgromadzić zapasy mięsa dla wojska
B: sprawdzić spryt i zręczność rycerzy
C: zapewnić rycerzom rozrywkę przed bitwą
D: wypróbować skuteczność broni strzeleckiej


Pytanie 6

Kim jest Tytus?

A: mieszkańcem lasu
B: postacią legendarną
C: fikcyjnym bohaterem
D: postacią rzeczywistą


Pytanie 7

Dlaczego Tytus chciał przeprowadzić mrówki do nowego lasu?

A: Bez mrówek las nie mógłby istnieć
B: Pragnął, by nowy las urósł jak najszybciej
C: Chciał, by w nowym lesie były zwierzęta
D: Zamierzał stworzyć im lepsze warunki


Pytanie 8

„Las bez mrówek jest jak szkoła bez uczniów” – powiedział Tytus.W swej wypowiedzi użył:

A: porównania
B: przenośni
C: epitetów
D: wyrazów dźwiękonaśladowczych


Pytanie 9

Z tej historyjki wynika, że:

A: w młodych lasach nie ma grzybów
B: trzeba wiedzieć, jak wołać na mrówki
C: nie wolno zakłócać spokoju mrowisk
D: lepiej nie sadzić młodych lasów


Pytanie 10

Przedstawiona historyjka jest:

A: poważna i pouczająca
B: żartobliwa i pouczająca
C: tylko żartobliwa
D: tylko poważna


Pytanie 11

Przyjęły się wszystkie

A: brzozy
B: topole
C: buki
D: dęby


Pytanie 12

Ile sadzonek w sumie nie przyjęło się?

A: 20
B: 32
C: 40
D: 76


Pytanie 13

Jacek powiedział, że 80% sadzonek brzozy przyjęło się. Czy miał rację?

A: Tak, przyjęło się dokładnie 80% sadzonek brzozy
B: Nie, ponieważ przyjęło się więcej niż 80% sadzonek brzozy
C: Nie, ponieważ przyjęło się mniej niż 80% sadzonek brzozy
D: Brakuje danych, aby to sprawdzić


Pytanie 14

Jakie jest pole powierzchni tej szkółki?

A: 23,5 m2
B: 47 m2
C: 112 m2
D: 120 m2


Pytanie 15

Szkółka ma zostać ogrodzona siatką. Ile trzeba kupić siatki, aby ogrodzić tę szkółkę?

A: 23,5 m
B: 31 m
C: 39,5 m
D: 47 m


Pytanie 16

Ania i Jacek zbierali w lesie grzyby. Zebrali 13 prawdziwków i 4 razy więcej maślaków. Które wyrażenie pozwoli obliczyć, ile grzybów zebrali?

A: 13 + 4 + 13
B: 13 + 4 · 13
C: 13 + 4
D: 4 · 13


Pytanie 17

Zwierzęta, dla których polskie lasy są naturalnym środowiskiem życia, to:

A: lis, szympans, wilk
B: antylopa, wilk, żubr
C: lis, sarna, wilk
D: sarna, szympans, wilk


Pytanie 18

Wśród zwierząt zapadających w sen zimowy jest orzesznica. Chcesz dowiedzieć się o niej czegoś więcej. W którym tomie encyklopedii znajdziesz hasło orzesznica?

A: Tom I A-F
B: Tom II G-M
C: Tom III N-R
D: Tom IV S-Ż


Memo Karty, Gimnazjum
 

Copyright © Technika