Portal Oświata   


Strona główna ROZWIĄŻ TESTY Nauczyciel Rodzice Uczeń Kontakt

Forum


Linki


Ankiety

Czy juz zacząłeś się przygotowywać?
Tak
Nie
Hmm może jutro?

Test: Wielkopolski Park Narodowy

Załącznik do pytań
Pytanie 1

Oblicz, ile kilometrów zamierzamy przebyć pierwszego dnia od stacji w Osowej Górze do bazy noclegowej w Puszczykówku, zatrzymując się na postój przy Jeziorze Góreckim:

A: 14 km
B: 16 km
C: 15 km
D: 13 km


Pytanie 2

Ile jezior zaznaczono na mapie?

A: 8
B: 9
C: 10
D: 7


Pytanie 3

Ile czasu łącznie chcemy przeznaczyć na postoje na trasie?

A: 5 h
B: 6 h
C: 4 h
D: 5,5 h


Pytanie 4

Korzystając z wykresu i mapy, wskaż miejsce, w którym będziemy o godzinie 12:00

A: nad jeziorem Skrzynka
B: przy stacji Puszczykówko
C: obok rezerwatu Pojniki
D: nad Jeziorem Góreckim


Pytanie 5

O której godzinie przybyliśmy do bazy noclegowej ?

A: 17:00
B: 19:00
C: 17:30
D: 18:30


Pytanie 6

Najliczniejsze gatunki zwierząt w WPN to:

A: ssaki i ptaki
B: ryby i płazy
C: owady i pajęczaki
D: bobry i jelenie


Pytanie 7

Bobry ponownie pojawiły się nad Jeziorem Góreckim:

A: w 1969 r.
B: w XIX w
C: w XIV w.
D: w 1996 r.


Pytanie 8

Zadaniem podanego tekstu jest przede wszystkim:

A: dostarczenie rozrywki,
B: opowiedzenie ciekawej fabuły,
C: przekazanie rzeczowej informacji,
D: ostrzeżenie przed groźnymi zwierzętami.


Pytanie 9

Tekst jest adresowany przede wszystkim do:

A: turystów, przyrodników, podróżników;
B: ływaków, żeglarzy, marynarzy;
C: eśników, kucharzy, hodowców;
D: rolników, ogrodników, sadowników.


Pytanie 10

Aby dokładnie obserwować ptaki w czasie wycieczki, najlepiej zabrać ze sobą:

A: lupę,
B: lornetkę
C: mikroskop,
D: aparat fotograficzny.


Pytanie 11

W którym wersie daty i wydarzenia podane są w porządku chronologicznym?

A: chrzest Polski, potop szwedzki, 1525r.;
B: I wojna światowa, 1848 r., potop szwedzki;
C: bitwa pod Grunwaldem, Wiosna Ludów, 1657r.;
D: potop szwedzki, 1848r., II wojna światowa.


Memo Karty, Gimnazjum
 

Copyright © Technika