Portal Oświata   


Strona główna ROZWIĄŻ TESTY Nauczyciel Rodzice Uczeń Kontakt

Forum


Linki


Ankiety

Czy juz zacząłeś się przygotowywać?
Tak
Nie
Hmm może jutro?

Rodzice - Skąd się biorą testy egzaminacyjne?

Arkusze egzaminacyjne, które otrzymują uczniowie są konstruowane przez specjalistów poszczególnych okręgowych komisji egzaminacyjnych. Zawsze podlegają standaryzowaniu, czyli sprawdzeniu ich jakości na określonej procedurami próbce uczniów. Takie badanie najskuteczniej wykazuje ewentualną słabość, np.: niejednoznaczność poleceń. Każdy arkusz zostaje przedstawiony do recenzji. Recenzentami są zawsze pracownicy naukowi lub nauczyciele. Uwagi recenzentów stanowią etap pracy nad poprawnością zadania. Dopiero tak dopracowane zestawy są przekazywane do CKE. Tam niezależni eksperci jeszcze raz poddają zestawy analizie i recenzjom. Wówczas autorzy mogą dokonać ostatecznych korekt. Oczywiście nikt do końca nie wie, który zestaw zostanie wykorzystany do egzaminu. Ostatecznie decyduje o tym dyrektor CKE. Warto zauważyć iż wszyscy, którzy współpracują przy wypracowaniu materiałów podpisują klauzulę o zachowaniu tajności.
Następnie CKE ogłasza przetarg na druk i dystrybucje arkuszy z testami. Zwycięzca przetargu ma za zadanie nie tylko wydrukować arkusze, ale również dostarczyć je określonego dnia do szkół w całym kraju. Oczywiście zwycięzca przetargu jest zobowiązany do zastosowania zabezpieczeń proceduralnych i technicznych uniemożliwiających nieupoważnionym ujawnienie treści arkuszy.
Jest to bardzo istotne zagadnienie. Podczas pierwszych – ubiegłorocznych egzaminów nastąpiło ujawnienie treści arkuszy, co skutkowało powtórzeniem egzaminów w miejscowości, w której nastąpił przeciek.

Memo Karty, Gimnazjum
 

Copyright © Technika