Portal Oświata   


Strona główna ROZWIĄŻ TESTY Nauczyciel Rodzice Uczeń Kontakt

Forum


Linki


Ankiety

Czy juz zacząłeś się przygotowywać?
Tak
Nie
Hmm może jutro?

Rodzice - Kim są pracownicy komisji?

W komisjach egzaminacyjnych pracują głównie eksperci, którzy przygotowywali się merytorycznie pod okiem ekspertów zachodnich (angielskich, szkockich i holenderskich).

Specjaliści holenderskiej komisji egzaminacyjnej CITO, angielskiej AEB oraz komisji szkockiej opracowali w ramach funduszy Phare dla specjalistów z państw Europy Wschodniej szereg programów, których celem było m.in. zapoznanie ich z zasadami funkcjonowania komisji egzaminacyjnych oraz pomoc w opracowaniu systemów oceniania zewnętrznego na terenie tych państw. Dzięki kilkuletniej współpracy systemy egzaminowania zewnętrznego zaczęto wdrażać m.in. w Polsce, na Litwie, w Rumunii, Czechach i na Węgrzech.

Wymiana doświadczeń i udoskonalanie systemów trwają nadal, i dzięki różnorodnym konferencjom i wizytom studyjnym stanowią ważne źródło wiedzy.

Memo Karty, Gimnazjum
 

Copyright © Technika