Portal Oświata   


Strona główna ROZWIĄŻ TESTY Nauczyciel Rodzice Uczeń Kontakt

Forum


Linki


Ankiety

Czy juz zacząłeś się przygotowywać?
Tak
Nie
Hmm może jutro?

Rodzice - Kiedy wprowadzono egzaminy?

Egzaminy organizowane były od dawna. W różnych latach zmieniano ich formę. Przeprowadzano egzaminy wstępne do szkół średnich, egzaminy maturalne, a później egzaminy wstępne na wyższe uczelnie. Obecne egzaminy różnią się od tych poprzednich tym, że ujęte są w jednolity system obowiązujący w całym kraju.
Co to w praktyce oznacza?
Wcześniej zarówno egzaminy do szkoły średniej jak i matury miały inną formułę i różny poziom trudności w zależności od województwa, a każda wyższa uczelnia tworzyła wymagania wg własnych kryteriów. To powodowało, że np. uczeń szkoły podstawowej chcący podjąć naukę w szkole średniej znajdującej się w innym województwie sam musiał dowiedzieć się jak wygląda tam egzamin, nierzadko przygotowywać się do innej formuły niż jego koledzy z klasy, np. do testu, gdy inni pisali wypracowania.
Uczeń szkoły średniej także był w trudnej sytuacji, bo egzaminy uczelniane często nie korespondowały z wymaganiami maturalnymi.
W 1999 r. reforma systemu edukacji wprowadziła wobec uczniów w całym kraju system egzaminowania zewnętrznego (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 19 kwietnia 1999 roku).
Dokument ten opisywał szczegółowo cele, zadania i zalety organizowania egzaminów na zakończenie kolejnych etapów edukacyjnych, tzn. na zakończenie nauki w VI klasie szkoły podstawowej, III klasie gimnazjum i ostatniej klasie szkoły średniej (DLA WSZYSTKICH UCZNIÓW JEDNAKOWYCH).
Natomiast wymagania egzaminacyjne ogłoszono w innym dokumencie, w którym sprecyzowano standardy wymagań egzaminacyjnych.

Te zmiany zakładają, że wszyscy uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów w całym kraju (egzaminy są powszechne i obowiązkowe) w tym samym dniu, o tej samej godzinie przystępują do rozwiązywania takich samych zadań. Ich prace oceniane są według tych samych zasad, a potwierdzeniem osiągnięć są ujednolicone zaświadczenia o wyniku. Z takim zaświadczeniem uczeń może startować do dowolnie wybranej szkoły w kraju.

Memo Karty, Gimnazjum
 

Copyright © Technika