Portal Oświata   


Strona główna ROZWIĄŻ TESTY Nauczyciel Rodzice Uczeń Kontakt

Forum


Linki


Ankiety

Czy juz zacząłeś się przygotowywać?
Tak
Nie
Hmm może jutro?

Rodzice - Po co są egzaminy?

Egzaminowanie zewnętrzne jest powszechne niemal na całym świecie. W każdym kraju obowiązują oczywiście nieco inne zasady, niemniej zawsze cele egzaminów są takie same.
Głównym celem egzaminów jest systematyczne gromadzenie informacji na temat procesu kształcenia i jego wyników w celu prowadzenia właściwej polityki edukacyjnej kraju.
Nie da się wpływać na jakość edukacji, jeśli nie będziemy posiadać rzetelnych informacji na temat osiągnięć i braków uczniów.
Taką obiektywną informację dają właśnie egzaminy zewnętrzne.
Procedury egzaminacyjne w maksymalny sposób próbują ograniczyć wpływ czynników subiektywnych, np. ze strony oceniającego pracę. Egzaminator zewnętrzny nie ma możliwości kierowania się np. sympatią wobec ucznia, gdyż na pewno nie sprawdza prac uczniów swojej szkoły i nie zna autora, gdyż prace są kodowane. System kodowania jest znany tylko pracownikom okręgowych komisji egzaminacyjnych, czyli instytucji odpowiedzialnych za organizację i
przebieg egzaminów w szkołach.

Memo Karty, Gimnazjum
 

Copyright © Technika