Portal Oświata   


Strona główna ROZWIĄŻ TESTY Nauczyciel Rodzice Uczeń Kontakt

Forum


Linki


Ankiety

Czy juz zacząłeś się przygotowywać?
Tak
Nie
Hmm może jutro?

Uczeń - Korzystanie z informacji

1) wskazuje źródła informacji, posługuje się nimi, Wiesz, gdzie znajdziesz potrzebne ci informacje i potrafisz je odszukać.
2) analizuje oferty mediów kierowane do dzieci i młodzieży, wybiera wśród tych ofert, kie-rując się wskazanymi kryteriami (osadzonymi także w wartościach). W telewizji, radiu, prasie można znaleźć wiele propozycji kierowanych do młodych odbiorców. Potrafisz wybrać spośród nich te, które są potrzebne i wartościowe.
Memo Karty, Gimnazjum
 

Copyright © Technika