Portal Oświata   


Strona główna ROZWIĄŻ TESTY Nauczyciel Rodzice Uczeń Kontakt

Forum


Linki


Ankiety

Czy juz zacząłeś się przygotowywać?
Tak
Nie
Hmm może jutro?

Uczeń - Jak będzie wyglądał arkusz z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

Zadania będą konstruowane zgodnie z Podstawą programową kształcenia ogólnego
i Standardami wymagań egzaminacyjnych.

Sprawdzane w arkuszu wiadomości i umiejętności zostały ujęte w cztery grupy:

I.Umiejętne stosowanie terminów, pojęć i procedur z zakresu przedmiotów matematyczno–przyrodniczych.
II.Wyszukiwanie i stosowanie informacji.
III.Wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności.
IV.Stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów.

W zadaniach będą występowały treści z zakresu przedmiotów matematyczno–przyrodniczych: matematyki, chemii, biologii, fizyki i astronomii, geografii. Uwzględniono również ścieżki edukacyjne.
Arkusz będzie się składał z zadań zamkniętych i otwartych. Na ich rozwiązanie masz 120 minut

Memo Karty, Gimnazjum
 

Copyright © Technika