Portal Oświata   


Strona główna ROZWIĄŻ TESTY Nauczyciel Rodzice Uczeń Kontakt

Forum


Linki


Ankiety

Czy juz zacząłeś się przygotowywać?
Tak
Nie
Hmm może jutro?

Uczeń - Jak będzie wyglądał arkusz z przedmiotów humanistycznych

Zadania będą konstruowane zgodnie z Podstawą programową kształcenia ogólnego i Standardami wymagań egzaminacyjnych, a do ich opracowania posłużą teksty: literackie, źródłowe, popularnonaukowe, publicystyczne oraz reprodukcje dzieł sztuki.
Nie zostaną one zestawione przypadkowo, lecz będą powiązane tematem przewodnim egzaminu.
Liczba zadań w arkuszu zostanie tak dobrana, że na ich rozwiązanie wystarczy Ci 120 minut.

Zadania sprawdzą:
I.Czytanie i odbiór tekstów kultury
II.Tworzenie własnego tekstu.

Arkusz będzie zawierał różnego rodzaju zadania; większość z nich to zadania zamknięte.
Pozostałe zadania to zadania otwarte. Będą one sprawdzały zarówno umiejętność odczytywania tekstów zamieszczonych w arkuszu, jak i umiejętność tworzenia własnego tekstu.
Niektóre z zadań otwartych wymagają odpowiedzi zwięzłych, inne nieco obszerniejszych, ujętych w formy, które ćwiczysz w szkole. Jedna z tych form wypowiedzi będzie tekstem użytkowym, np. notatką, zaproszeniem, zawiadomieniem itp. Druga to dłuższa wypowiedź, której temat będzie związany z motywem przewodnim egzaminu.

Memo Karty, Gimnazjum
 

Copyright © Technika