Portal Oświata   


Strona główna ROZWIĄŻ TESTY Nauczyciel Rodzice Uczeń Kontakt

Forum


Linki


Ankiety

Czy juz zacząłeś się przygotowywać?
Tak
Nie
Hmm może jutro?

Uczeń - Jaki będzie przebiał egzamin

Egzamin będzie składał się z dwóch części - każda po 120 minut.
Nad przebiegiem egzaminu czuwać będą członkowie zespołu egzaminacyjnego, w tym jego przewodniczący.
Przed wejściem do sali wylosujesz numer miejsca. Stoliki zostaną ustawione w odległości umożliwiającej Ci samodzielną pracę. Otrzymasz arkusz składający się z zadań różnego typu opisanych w rozdziale VII.
Do wpisywania odpowiedzi otrzymasz specjalnie przygotowaną kartę, na której zakodujesz swoje dane. Po zakodowaniu pracy zostaniesz poinformowany o godzinie rozpoczęcia i zakończenia egzaminu.
Idąc na egzamin nie zapomnij o przyborach do pisania.
Zadania musisz rozwiązywać samodzielnie. W wypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego ma prawo unieważnić Twoją pracę.
Wszystkie niezbędne informacje dotyczące egzaminu będą zawarte także w Instrukcji dla ucznia, która zostanie głośno odczytana przed egzaminem. W razie wątpliwości poproś o wyjaśnienie.

Po zakończeniu egzaminu osoba odbierająca Twoją pracę sprawdzi, czy została ona prawidłowo zakodowana.

Memo Karty, Gimnazjum
 

Copyright © Technika