Portal Oświata   


Strona główna ROZWIĄŻ TESTY Nauczyciel Rodzice Uczeń Kontakt

Forum


Linki


Ankiety

Czy juz zacząłeś się przygotowywać?
Tak
Nie
Hmm może jutro?

Uczeń - Cele egzaminu

  • Głównym celem egzaminu jest sprawdzenie, w jakim stopniu potrafisz samodzielnie rozwiązywać problemy, posługując się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami.
  • Dzięki egzaminowi otrzymasz obiektywną, porównywalną w skali kraju informację o swoich osiągnięciach szkolnych. To powinno Ci pomóc w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej.
  • Egzamin jest międzyprzedmiotowy i dlatego, ucząc się uwzględniaj powiązania między różnymi dziedzinami wiedzy.
Memo Karty, Gimnazjum
 

Copyright © Technika