Portal Oświata   


Strona główna ROZWIĄŻ TESTY Nauczyciel Rodzice Uczeń Kontakt

Forum


Linki


Ankiety

Czy juz zacząłeś się przygotowywać?
Tak
Nie
Hmm może jutro?

Uczeń - Jak wygląda arkusz

Na rozwiązanie zadań, jakie otrzymasz w arkuszu egzaminacyjnym, będziesz miał całe 60 minut. Nie przejmuj się więc upływem czasu – zdążysz. Zadania nie będą pogrupowane według przedmiotów szkolnych. Będą powiązane z tzw. “tematem przewodnim”. Oznacza to, że materiały będą dotyczyły jednego tematu np. opowiadania.
W arkuszu możesz oczekiwać następujących zadań:


  • rozszerzonej odpowiedzi (RO) - odpowiadasz dłuższym tekstem na zadany temat lub rozwiązujesz zadanie wymagające wielu różnych czynności, zapisujesz kolejne kroki, przedstawiając swoje rozumowanie
  • krótkiej odpowiedzi – podajesz rozwiązanie zadania, problemu w formie pojedynczego słowa, liczby, zdania lub wyrażenia matematycznego.
  • z luką - uzupełniasz zdanie brakującym wyrazem, zwrotem lub wyrażeniem
  • wyboru wielokrotnego - wybierasz prawidłową lub najlepszą odpowiedź spośród kilku podanych propozycji
  • na dobieranie - obierasz pary wyrazów, zwrotów lub wyrażeń według podanych kryteriów.
  • prawda – fałsz - oceniasz prawdziwość podanych zdań lub wyrażeń matematycznych.
    [Łukasz]
Memo Karty, Gimnazjum
 

Copyright © Technika