Portal Oświata   


Strona główna ROZWIĄŻ TESTY Nauczyciel Rodzice Uczeń Kontakt

Forum


Linki


Ankiety

Czy juz zacząłeś się przygotowywać?
Tak
Nie
Hmm może jutro?

Uczeń - Co muszę umieć

Na sprawdzianie badany będzie poziom opanowania umiejętności określonych w „Standardach wymagań” będących podstawą przeprowadzania sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej. Sprawdzian nie będzie wykraczał poza treści zawarte w „Podstawie programowej kształcenia ogólnego". W szczególności na sprawdzianie zostanie ocenione:


  • Czytanie
  • Pisanie
  • Rozumowanie
  • Korzystanie z informacji
  • Wykorzystywanie wiedzy w praktyce.
Memo Karty, Gimnazjum
 

Copyright © Technika