Portal Oświata   


Strona główna ROZWIĄŻ TESTY Nauczyciel Rodzice Uczeń Kontakt

Forum


Linki


Ankiety

Czy juz zacząłeś się przygotowywać?
Tak
Nie
Hmm może jutro?

Nauczyciel - Egzamin gimnazjalny 2005

Termin egzaminu gimnazjalnego:

  1. część humanistyczna - 5 maja 2004 roku, godz. 9.00,
  2. część matematyczno-przyrodnicza - 6 maja 2004 roku, godz. 9.00,


Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego dla uczniów, którzy z przyczyn losowych bądź zdrowotnych nie przystąpili do egzaminu gimnazjalnego w ustalonym terminie albo przerwali ten egzamin:


    część humanistyczna - 15 czerwca 2004 roku, godz. 9.00,
  1. część matematyczno-przyrodnicza - 16 czerwca 2004 roku, godz. 9.00,

Termin egzaminu gimnazjalnego dla słuchaczy szkół dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym 2003 roku:

  1. część humanistyczna - 20 stycznia 2004 roku, godz. 15.00,
  2. część matematyczno-przyrodnicza - 21 stycznia 2004 roku, godz. 15.00,


Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego dla słuchaczy szkół dla dorosłych, którzy z przyczyn losowych bądź zdrowotnych nie przystąpili do egzaminu gimnazjalnego albo przerwali egzamin w dniach 20-21 stycznia:

  1. część humanistyczna - 5 maja 2004 roku, godz. 9.00,
  2. część matematyczno-przyrodnicza - 6 maja 2004 roku, godz. 9.00.
Memo Karty, Gimnazjum
 

Copyright © Technika