Portal Oświata   


Strona główna ROZWIĄŻ TESTY Nauczyciel Rodzice Uczeń Kontakt

Forum


Linki


Ankiety

Czy juz zacząłeś się przygotowywać?
Tak
Nie
Hmm może jutro?

Nauczyciel - Przedmioty matematyczno-przyrodnicze: Stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów

Uczeń:

1) stosuje techniki twórczego rozwiązywania problemów:


  a) formułuje i sprawdza hipotezy,
  b) kojarzy różnorodne fakty, obserwacje, wyniki doświadczeń i wyciąga wnioski,

2) analizuje sytuację problemową:


  a) dostrzega i formułuje problem,
  b) określa wartości dane i szukane (określa cel),

3) tworzy modele sytuacji problemowej:


  a) wyróżnia istotne wielkości i cechy sytuacji problemowej,
  b) zapisuje je w terminach nauk matematyczno-przyrodniczych,
  c) potrafi umiejscowić sytuacje dotyczące środowiska przyrodniczego w szerszym kontekście społecznym,

4) tworzy i realizuje plan rozwiązania:


  a) rozwiązuje równania i nierówności stanowiące model problemu,
  b) układa i wykonuje procedury osiągania celu,

5) opracowuje wyniki:


a) ocenia wyniki,
b) interpretuje wyniki,
c) przedstawia wyniki.

Memo Karty, Gimnazjum
 

Copyright © Technika