Portal Oświata   


Strona główna ROZWIĄŻ TESTY Nauczyciel Rodzice Uczeń Kontakt

Forum


Linki


Ankiety

Czy juz zacząłeś się przygotowywać?
Tak
Nie
Hmm może jutro?

Nauczyciel - Przedmioty matematyczno-przyrodnicze: Wyszukiwanie i stosowanie informacji

Uczeń:

1) odczytuje informacje przedstawione w formie:


  a) tekstu,
  b) mapy,
  c) tabeli,
  d) wykresu,
  e) rysunku,
  f) schematu,
  g) fotografii,

2) operuje informacją:


a) selekcjonuje informacje,
b) porównuje informacje,
c) analizuje informacje,
d) przetwarza informacje,
e) interpretuje informacje,
f) czytelnie prezentuje informacje,
g) wykorzystuje informacje w praktyce.

Memo Karty, Gimnazjum
 

Copyright © Technika