Portal Oświata   


Strona główna ROZWIĄŻ TESTY Nauczyciel Rodzice Uczeń Kontakt

Forum


Linki


Ankiety

Czy juz zacząłeś się przygotowywać?
Tak
Nie
Hmm może jutro?

Nauczyciel - Przedmioty matematyczno-przyrodnicze: Umiejętne stosowanie terminów, pojęć i procedur z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych niezbędnych w praktyce życiowej i dalszym kształceniu

Uczeń:

1) stosuje terminy i pojęcia matematyczno-przyrodnicze:


  a) czyta ze zrozumieniem teksty, w których występują terminy i pojęcia matematyczno-przyrodnicze, np. w podręcznikach, w prasie,
  b) wybiera odpowiednie terminy i pojęcia do opisu zjawisk, właściwości, zachowań, obiektów i organizmów,
  c) stosuje terminy dotyczące racjonalnego użytkowania środowiska,


2) wykonuje obliczenia w różnych sytuacjach praktycznych:


  a) stosuje w praktyce własności działań,
  b) operuje procentami,
  c) posługuje się przybliżeniami,
  d) posługuje się jednostkami miar,

3) posługuje się własnościami figur:


  a) dostrzega kształty figur geometrycznych w otaczającej rzeczywistości,
  b) oblicza miary figur płaskich i przestrzennych,

c) wykorzystuje własności miar.

Memo Karty, Gimnazjum
 

Copyright © Technika