Portal Oświata   


Strona główna ROZWIĄŻ TESTY Nauczyciel Rodzice Uczeń Kontakt

Forum


Linki


Ankiety

Czy juz zacząłeś się przygotowywać?
Tak
Nie
Hmm może jutro?

Nauczyciel - Wykorzystywanie wiedzy w praktyce

Uczeń:

1) posługuje się poznanymi terminami do opisywania zjawisk i sytuacji spotykanych w środowisku,
2) wybiera przyrządy służące do obserwacji i pomiaru, odpowiada na pytania dotyczące przebiegu zjawisk, zapisuje wyniki obserwacji,
3) wykonuje obliczenia dotyczące:


  a) długości,
  b) powierzchni,
  c) objętości,
  d) wagi,
  e) czasu,
  f) temperatury,
  g) pieniędzy,

4) planuje i wykonuje obliczenia z wykorzystaniem kalkulatora,
5) wykorzystuje w sytuacjach praktycznych własności:


  a) liczb,
  b) figur,
  c) zjawisk,
  d) przemian,
  e) obiektów przyrodniczych,
  f) elementów środowiska i stosuje je do rozwiązania problemu,

6) zna zasady bezpiecznego posługiwania się urządzeniami technicznymi i materiałami chemicznymi, rozpoznaje oznakowania substancji toksycznych, łatwopalnych i wybuchowych,
7) korzysta z instrukcji obsługi podczas uruchamiania prostych urządzeń technicznych,
8) rozumie potrzebę stosowania zasad:


  a) higieny,
  b) bezpieczeństwa ,
  c) zdrowego trybu życia,
  d) oszczędnego korzystania z energii i innych zasobów przyrody,


e) postępowania w środowisku przyrodniczym.

Memo Karty, Gimnazjum
 

Copyright © Technika