Portal Oświata   


Strona główna ROZWIĄŻ TESTY Nauczyciel Rodzice Uczeń Kontakt

Forum


Linki


Ankiety

Czy juz zacząłeś się przygotowywać?
Tak
Nie
Hmm może jutro?

Nauczyciel - Pisanie

Uczeń:

1) pisze na temat i zgodnie z celem, posługując się następującymi formami wypowiedzi:


  a) opowiadanie,
  b) opis przedmiotu, krajobrazu, postaci rzeczywistej i literackiej, dzieła sztuki,
  c) sprawozdanie z uroczystości szkolnej, wycieczki,
  d) notatka w formie planu, tabeli, wykresu, streszczenia,
  e) kartka pocztowa,
  f) list prywatny i oficjalny,
  g) telegram,
  h) zaproszenie,
  i) zawiadomienie,
  j) ogłoszenie,
  k) instrukcja,
  l) przepis,

2) formułuje wypowiedzi ze świadomością celu (intencji):


  a) pyta i odpowiada,
  b) potwierdza i zaprzecza,
  c) poleca i prosi,
  d) przyrzeka i obiecuje,
  e) zachęca i zniechęca,
  f) zaprasza,
  g) przeprasza,
  h) współczuje,
  i) żartuje,
  j) wątpi,
  k) odmawia,

3) buduje tekst poprawny kompozycyjnie (ok. 1 strony formatu A4), celowo stosując środki językowe i przestrzegając norm gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych,
4) przedstawia w postaci graficznej dane zapisane w tabeli:


  a) przenosi informacje na oś liczbową ,chronologiczną, układ współrzędnych,
  b) wyraża dane w postaci diagramu słupkowego, prostego schematu, innego rysunku,

5) dba o układ graficzny, czytelność i estetykę zapisu:


a) dostosowuje zapis do formy wypowiedzi,
b) wyróżnia części tekstu zgodnie z jego strukturą,
c) pisze czytelnie.

Memo Karty, Gimnazjum
 

Copyright © Technika